iXpod – Hoe krijg je leerlingen actiever en gemotiveerder?

Als je leerlingen actiever en gemotiveerder wilt krijgen is de autonomie van de leerling een belangrijke factor. Leraar Christel Janssen Steenberg vertelt in de nieuwe aflevering van iXpod hoe zij haar leerlingen meer autonomie geeft en samen met de leerlingen keuzes maakt hoe en waarmee de leerlingen aan de slag gaan.

Hoe geef je leerlingen meer autonomie? En hoe houd je als leraar dan overzicht als alle leerlingen op hun eigen manier leren? Hoe kan ict hierbij ondersteunen? En hoe krijg je het team van leraren op je school mee in deze innovatie?

Christel studeerde dit jaar af aan de Master Ontwerpen van eigentijds leren. Ze deed onderzoek, ontwikkelde een andere manier van lesgeven en ontwikkelde ook tools waarmee haar collega’s kunnen leren om leerlingen meer autonomie te geven en het onderwijs te personaliseren met ict.

iXpod

In iXpod vertelt Christel hoe zij dit heeft aangepakt op de Lambertusschool in Maasbommel. Luister de aflevering “Hoe krijg je leerlingen actiever en gemotiveerder?

In de aflevering vertelt Christel over een aantal producten die ze tijdens haar masteropleiding ontwikkelde. Hieronder zie je afbeeldingen van deze producten. Aansluitend tref je nog een aantal leestips van Christel.

9 tips voor een leraar
Doelenbord voor de leraren
Doelenbord in de klas voor de leerlingen

Tot slot nog een paar leestips van Christel:

• IJsseling (2020). Bezield en bezielend onderwijs: Pedagogiek van onderbreking en verbinding. Rotterdam: Thomas More Hogeschool.

• Reiken, E. & Loenen, S. (2016). Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling. Huizen: Uitgeverij PICA.

• Ros, A., Castelijns, J., Van Loon, A., & Verbeeck, K. (2020). Gemotiveerd leren en lesgeven : de kracht van intrinsieke motivatie. Tweede herziene druk. Bussum: Coutinho.

• Stevens, L. & Bors, G. (2018). Pedagogische tact. Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

• Van Grol, A., Heijdenrijk, M., Maarschalkerweerd, J. & Wille, B. (2017). Leren zichtbaar maken met formatieve assessment (2e druk). Rotterdam: Bazalt.

• Verstraete, I. & Nijman, K. (2018). Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs. 5 krachtige leerprincipes vertaald naar de praktijk. Huizen: Uitgeverij Pica.

• Voerman, L. & Faber, F. (2020). Didactisch coachen. Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen. 8e druk. Baarn: De Weijer Uitgeverij.