iXpod – mbo monitor leren en lesgeven met ict

Marit Montsanto is programmamanager van het practoraat Mediawijsheid van het Mediacollege in Amsterdam. Het Mediacollege doet dit jaar voor de derde keer mee met de mbo Monitor Leren en lesgeven met ict.

Dit voorjaar nemen we vanuit iXperium Centre of Expertise leren met ict de monitor landelijk af en doen er dertig mbo’s mee.

In iXpod vertelt Marit wat haar ervaringen zijn met de monitor, hoe ze kennis en inzichten haalt uit de data en de portal van de monitor en hoe ze die inzichten vertaalt naar professionaliseringsactiviteiten van docenten en management in haar eigen organisatie.

Meer informatie over de landelijke mbo Monitor leren en lesgeven met ict.