Kansenongelijkheid door technologie in het onderwijs

Niet alle studenten hebben dezelfde kansen als het gaat om het gebruik van software en technologische devices als laptops in de klas en de digitale vaardigheden die daarbij horen. Het Practoraat Mediawijsheid onderzocht kansenongelijkheid als gevolg van technologie in het onderwijs en stelde concrete adviezen op voor docenten om gelijke leerervaringen voor studenten te creëren.

In het kwalitatieve onderzoek, dat is uitgevoerd door practor Wouter van der Horst en onderwijskundige Miriam van der Meiden, zijn de docenten ondervraagd van de mbo-instellingen die bij het practoraat zijn aangesloten, waaronder het ROC van Amsterdam – Flevoland (MBO College West), ROC TOP, Mediacollege Amsterdam en Hout- en Meubileringscollege. Centraal in het onderzoek stond het ophalen van praktische tips en ervaringen die docenten kunnen ondersteunen bij het omgaan met kansenongelijkheid op het gebied van technologie in de klas.

De resultaten tonen aan dat een gebrek aan toegang tot technologische middelen en het verschil in digitale vaardigheden tussen studenten door veel docenten herkend worden. Het ontbreken van laptops of onvoldoende financiële middelen voor benodigde software zijn bovendien genoemd als belemmerende factoren voor een gelijke leerervaring.

De bevindingen van het onderzoek zijn gebruikt om praktische tips en handreikingen te formuleren voor docenten om hen te helpen beter in te spelen op de behoeften van alle studenten en zo de kansenongelijkheid te verminderen.

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn via deze link te vinden.

Over het Practoraat Mediawijsheid

Bij het Practoraat Mediawijsheid professionaliseren docenten zich door praktijkgericht onderzoek te doen naar mediawijze thema’s en hun kennis te delen binnen de school en heel Nederland. Het practoraat streeft naar een gelijke toegang tot onderwijsmiddelen en wil bijdragen aan een inclusief leerproces voor alle studenten.

Het Practoraat Mediawijsheid is een partner in het iXpact-consortium.