Kennisdeling iXperiumdesignteams

De drie iXperiumdesignteams van schooljaar 2017-2018 presenteerden in juli 2018 de eindresultaten en opgeleverde producten van hun onderzoeken gericht op “Computational thinking opleiding Onderwijsassistent”, “Virtual Reality” en “Zelfregulerend leren binnen generieke vakken”.

Binnen de designteams werkten de docenten en instructeurs aan de volgende competenties:
– ict-geletterdheid,
– pedagogisch-didactisch gebruik van ict,
– ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen,
– evalueren van ict-rijke leerprocessen,
– competenties om te leren en innoveren met ict.
Voor zover het onderwerp van het designteam betrekking had op ict-geletterdheid van studenten, is er daarnaast gewerkt aan de competentie Opleiden tot ict-geletterde studenten.

Na een jaar van onderzoek doen in iXperiumdesignteams sloten de deelnemers van De Leijgraaf en Helicon het professionaliseringsprogramma af. De opgeleverde eindproducten en resultaten

Jolanda van Kessel, regiodirecteur De Leijgraaf

Sandra de Koster, onderzoeker iXperium Centre of Expertise leren met ICT

Eindpresentatie-zelfregulerend-leren-binnen-generieke-vakken

Presentatie “Virtual Reality” 
https://prezi.com/view/yalCG5cNZnmJIHIHvBaa/​

Presentatie “Computational thinking binnen de opleiding Onderwijsassistent”
https://sway.com/h8zMBlroHIv26JPD?ref=Link