Lessen en inspiratie uit de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

De handen ineenslaan om een duurzame oplossing te vinden voor innovatievraagstukken in het mbo met behulp van ict: dat is wat vijf mbo-instellingen in 2018 besloten te doen in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Samen met het iXperium, de practoraten Innovatiesucces in het mbo en Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs leidde dit tot mooie inzichten en waardevolle lessen die verwerkt zijn tot drie praktijkpublicaties met praktische tips en voorbeelden die sectoroverstijgend inspiratie kunnen bieden voor wie aan de slag wil met onderwijsinnovatie met ict.

De mbo’s Koning Willem I College – toenmalig De Leijgraaf –, Rijn IJssel, Graafschap College, Summa College en Mediacollege Amsterdam gingen in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict de samenwerking aan. Zij vonden elkaar in een gemeenschappelijke ambitie, namelijk: het realiseren van een beweging naar meer zelfregie van de student in het onderwijs met behulp van ict en werken aan vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren. De wens bestond om hierbij onderzoeksmatig en evidence-informed te werken, onderling kennis uit te wisselen en de ruimte te hebben om te experimenteren. Samen werkten de partners gedurende vier jaar aan verschillende vraagstukken uit de eigen onderwijspraktijk rondom gepersonaliseerd leren met ict, waarbij tevens aandacht was voor de consequenties op organisatieniveau. Het onderzoek richtte zich op de werkzame elementen in leerarrangementen, de (ict-)competenties van docenten en studenten en de competenties van studenten voor zelfregulatie. Meer over de onderzoeksvragen die centraal stonden in de onderzoekswerkplaats, lees je hier.

Waardevolle opbrengsten

Gedurende de looptijd van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict hebben de mbo-scholen gewerkt aan het onderzoekend ontwerpen van onderwijs met ict in multidisciplinaire iXperiumdesignteams en hebben zij verschillende typen interventies uitgevoerd. Ook heeft monitoronderzoek plaatsgevonden en zijn er instrumenten (door)ontwikkeld om de zelfregulatie, motivatie en ict-geletterdheid van studenten in kaart te brengen. Bovendien vonden er kennisdeelbijeenkomsten plaats in het kader van netwerkvorming en de uitwisseling van kennis en ervaringen.

De drie praktijkpublicaties geven aanvullend kort en krachtig geleerde lessen en praktijkvoorbeelden weer uit de eindrapportage en portretten. Deze inzichten zijn onder andere interessant voor leidinggevenden, i-coaches, docenten en andere onderwijsprofessionals in het mbo. Dat betekent overigens niet dat de opbrengsten enkel relevant zijn binnen het mbo: de bevindingen die zijn opgedaan, kunnen ook behulpzaam zijn voor docenten en onderwijsprofessionals uit andere sectoren die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van onderwijskwaliteit met en in de praktijk.

Bij de ontwikkeling van de praktijkpublicaties waren vanuit het iXperium associate lectoren Pierre Gorissen (tevens projectleider) en Mariola Gremmen betrokken, samen met onderzoekers Wouter Rijke en Madeleine Hulsen. Extern waren ook Irma van der Neut (IVA Onderwijs) en Jeltje Kok (Rijn IJssel) betrokken.

Toegankelijke publicaties

De praktijkpublicaties hebben een infographic als voorblad met daarbij een onderlegger met verdiepende informatie. Vanuit de infographic kun je doorklikken naar het bijbehorende hoofdstuk van de onderlegger. Om te waarborgen dat de publicaties de doelgroep daadwerkelijk aanspreken, heeft het werkveld gedurende het proces advies gegeven.

Drie thema’s

De praktijkpublicaties hebben ieder een ander thema: de effectieve elementen van onderzoekend ontwerpen in iXperiumdesignteams, de meerwaarde van ict bij de vormgeving van gepersonaliseerd leren en de duurzame implementatie van onderwijsinnovaties. Deze thema’s kwamen overkoepelend naar voren uit de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. De thema’s zijn herkenbaar voor veel andere onderwijsinstellingen, zowel binnen het mbo als in andere onderwijssectoren.

Inspireren om te experimenteren

Er is door alle partijen hard gewerkt om tot nieuwe inzichten en oplossingen voor vraagstukken te komen. Het is extra mooi om de opgedane kennis en inzichten te kunnen delen en praktijkgerichte tips te kunnen geven voor wie zelf aan de slag wil. De bedoeling is dat de praktijkpublicaties anderen inspireren aanzetten om zelf te gaan experimenteren en enthousiasme te wekken om aan de slag te gaan – en blijven – met onderwijsontwikkeling en daarbij de meerwaarde van ict-toepassingen te overwegen.

Via onderstaande links kun je de praktijkpublicaties bekijken.

Onderzoekend ontwerpen in multidisciplinaire designteams – Lessen uit de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

Zes manieren om differentiatie en zelfregie te ondersteunen – Inspiratie vanuit de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

Implementeren kun je leren – Lessen uit de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

Meer informatie

Wil je meer lezen over de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de onderzoekswerkplaats? Lees dan de eindrapportage en de portretten van de vijf mbo-instellingen die deel hebben genomen.

Mbo’s aan het werk met gepersonaliseerd leren met ict

Eindrapportage MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

De MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict was een samenwerking tussen Koning Willem I College, Rijn IJssel, Mediacollege Amsterdam, Summa College, Graafschap College, het iXperium Centre of Expertise Leren met ict (verbonden aan het lectoraat Leren met ict van de HAN), het practoraat Effectieve Didactiek, het practoraat Mediawijsheid, het practoraat Innovatiesucces in het mbo, Tilburg University en IVA Onderwijs. De onderzoekswerkplaats is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en MBO Digitaal.