MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

In de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict werkten mbo’s en onderzoekers intensief samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het mbo.

De deelnemende mbo’s ambieerden een beweging naar meer zelfregie van de student in het onderwijs, waarbij een belangrijke rol voor ict werd gezien. Er was behoefte aan ondersteuning, kennisuitwisseling, onderzoek, professionalisering en experimenteerruimte met betrekking tot gepersonaliseerd leren met ict. Dit betrof niet enkel het primaire proces, maar ook de consequenties van gepersonaliseerd leren met ict op organisatieniveau.

Deelnemers

De MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict was een landelijke onderzoekswerkplaats die liep in de periode 2018 tot 2022 waaraan de volgende partijen deelnamen: Koning Willem I College (penvoerder), Summacollege, Mediacollege Amsterdam, Rijn IJssel, Graafschap College, het iXperium Centre of Expertise, het practoraat Innovatiesucces in het mbo, het practoraat Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir.

Onderzoek

Het onderzoek was gericht op de werkzame elementen in leerarrangementen, de (ict-)competenties van docenten en studenten en de competenties van studenten voor zelfregulatie. Daarnaast is de bijdrage van de werkplaats aan duurzame kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling onderzocht en zijn de ontwikkeling en werkwijze van de werkplaats tijdens het project geëvalueerd.
In de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict stonden de volgende vijf onderzoeksvragen centraal:

  • Hoe kan gepersonaliseerd leren met ict vorm krijgen in het mbo?
  • Wat zijn de consequenties van gepersonaliseerd leren met ict voor de organisatie van het mbo-onderwijs?
  • Hoe kunnen docenten de (ict)competenties en de onderzoekende houding nodig voor gepersonaliseerd leren ontwikkelen en hoe draagt de onderzoekswerkplaats hieraan bij?
  • Welke (ict)competenties hebben mbo-studenten nodig voor gepersonaliseerd leren met ict en hoe kunnen ze deze ontwikkelen?
  • Hoe kan duurzame kennisontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict voor het mbo worden gerealiseerd? Hoe draagt dat bij aan praktijkontwikkeling in de opleidingen?

Resultaten

In de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict zijn verschillende typen interventies uitgevoerd. De mbo-scholen hebben gewerkt aan het onderzoekend ontwerpen van onderwijs met ict in multidisciplinaire iXperiumdesignteams en -datateams en er zijn implementatieteams gevormd en uitgevoerd. Er heeft monitoronderzoek plaatsgevonden naar de benodigde (ict-)competenties op het gebied van leren en lesgeven met ict bij docenten en de (ict-)competenties bij studenten.

Ook heeft de onderzoekswerkplaats geleid tot de ontwikkeling van instrumenten om de zelfregulatie, motivatie en ict-geletterdheid van studenten in kaart te brengen en reeds bestaande instrumenten aangepast voor de mbo-context. Meerdere kennisdeelbijeenkomsten hebben tot slot kansen geboden voor netwerkvorming en de uitwisseling van kennis en ervaringen.

Hoewel na vier jaar samenwerking het werk nog niet af is, kan al wel een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen op basis van de ervaringen van de partners tot nu toe. Deze zijn te vinden in de Eindrapportage MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict.

Tevens is een casusonderzoek uitgevoerd om de verhalen achter de opbrengsten van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict te beschrijven aan de hand van de portretten van vijf mbo-instellingen die hebben deelgenomen. Nieuwsgierig naar deze portretten? Lees dan Mbo’s aan het werk met gepersonaliseerd leren met ict.

Tot slot zijn er drie praktijkpublicaties ontwikkeld die kort en krachtig de geleerde lessen en praktijkvoorbeelden van de OWP ICT weergeven. Deze inzichten zijn interessant voor leidinggevenden, i-coaches, docenten en andere onderwijsprofessionals in het mbo, maar kunnen ook behulpzaam zijn voor docenten en onderwijsprofessionals uit andere sectoren die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van onderwijskwaliteit met en in de praktijk.

Via onderstaande links kun je de praktijkpublicaties bekijken.

Ontwikkeling leerarrangementen

Docenten van de betrokken mbo-instellingen hebben gewerkt in multidisciplinaire iXperiumdesignteams aan een leerarrangement op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict. Lees hier meer over de werkwijze van de iXperiumdesignteams.

Bekijk hier de iXperiumdesignteams van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.

Producten en instrumenten

De producten en instrumenten die in het kader van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict zijn ontwikkeld of zijn aangepast aan de mbo-context staan weergegeven op deze pagina.

Projectleiding

De projectleiding van de onderzoekswerkplaats was in handen van John Schobben (Koning Willem I College, voorheen De Leijgraaf) en Pierre Gorissen (iXperium). De MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict is financieel mede mogelijk gemaakt door het NRO.