MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict

In de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict werken mbo’s en onderzoekers intensief samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het mbo.

De deelnemende mbo’s ambiëren een beweging naar meer zelfregie van de student in het onderwijs. Hierin wordt een belangrijke rol gezien voor ict. Er is behoefte aan ondersteuning, kennisuitwisseling, onderzoek, professionalisering en experimenteerruimte met betrekking tot gepersonaliseerd leren met ict. Hierbij gaat het niet alleen over het primaire proces maar ook over de consequenties van gepersonaliseerd leren met ict op organisatieniveau.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen in leerarrangementen, de (ict-)competenties van docenten en studenten en de competenties van studenten voor zelfregulatie. Daarnaast wordt de bijdrage van de werkplaats aan duurzame kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling onderzocht en worden ontwikkeling en werkwijze van de werkplaats tijdens het project geëvalueerd.

Hiervoor zijn vijf onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Hoe kan gepersonaliseerd leren met ict vorm krijgen in het mbo?
2. Wat zijn de consequenties van gepersonaliseerd leren met ict voor de organisatie van het mbo-onderwijs?
3. Hoe kunnen docenten de (ict)competenties en de onderzoekende houding nodig voor gepersonaliseerd leren ontwikkelen en hoe draagt de onderzoekswerkplaats hieraan bij?
4. Welke (ict)competenties hebben mbo-studenten nodig voor gepersonaliseerd leren met ict en hoe kunnen ze deze ontwikkelen?
5. Hoe kan duurzame kennisontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict voor het mbo worden gerealiseerd? Hoe draagt dat bij aan praktijkontwikkeling in de opleidingen?

Resultaten

Tijdens de eerste 2 jaar van de onderzoekswerkplaats (oktober 2018 – oktober 2020) werken we aan de volgende opbrengsten:

  • 18 ontwikkelde leerarrangementen;
  • 18 x 3 mbo-docenten geprofessionaliseerd in het onderzoekmatig ontwerpen van gepersonaliseerd onderwijs met ict;
  • 5 geïmplementeerde en onderzochte leerarrangementen; verbinding met minimaal 60 masters, onderzoekers en docenten per betrokken mbo;
  • 5 mbo-instellingen in de binnenkring; een buitenkring met minimaal 12 mbo-instellingen; verbinding aan de Community of Practice Leren en ict. Geschat bereik: 200 tot 500 mbo-docenten;
  • Inzicht in opbrengsten van de activiteiten op de (ict-)competenties en onderzoekende houding van docenten;
  • Monitor voor studenten inclusief analyse en rapportage;
  • Inzicht in de aanwezige en benodigde (ict-)competenties bij studenten;
  • Inzicht in de werkzame bestanddelen van de werkplaats onderwijsonderzoek.
  • Plan van aanpak voor verdere implementatie en het vervolg van de werkplaats onderwijsonderzoek.

Wie doet er mee?

De MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict wil uitgroeien tot een landelijke onderzoekswerkplaats. Bij de start bestaat het consortium uit: ROC De Leijgraaf (penvoerder), Summacollege, Mediacollege Amsterdam, Rijn IJssel, Graafschap College, het iXperium/CoE, het practoraat Activerende didactiek, het practoraat Mediawijsheid, Tilburg University en IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir. Lees meer over de onderzoeken en producten van de iXperium designteams binnen het onderzoekswerkplaats:

Talenten (her)kennen, etaleren en ontwikkelen – De Leijgraaf
Bewegend leren met inzet van ict – Graafschap College
Belevingsgericht leren met nieuwe technologie – Graafschap College
Peerfeedback en onderzoekende houding via een digitaal platform – Mediacollege Amsterdam
Zelfregulerende vaardigheden van studenten – Mediacollege Amsterdam
Visualisatie van beroepstaken – Rijn IJssel
Gepersonaliseerd leren met ict bij loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) – Summa College
Herontwerp curriculum met gepersonaliseerd leren met ict – Summa College
Randvoorwaarden voor gepersonaliseerd leren met ict: logistiek en systemen – Summa College
Gepersonaliseerd leren via een skill tree – Summa College

Professionalisering

Binnen de MBO onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict kregen professionals van de vijf deelnemende mbo’s een training om de rol van procesbegeleider op de iXperium designteams te vervullen. De training vond plaats van januari 2019 tot januari 2020 en bestond uit een combinatie van online ondersteunde zelfstudie en coaching, intensieve bijeenkomsten en on-the-job leren en begeleiding.

De deelnemers hebben zich verdiept in de iXperium designteammethodiek, het begeleiden van het proces van onderzoekend ontwerpen volgens de aanpak van de iXperium designteams, het begeleiden van een professionele leer- en ontwerpgroep en het managen van een iXperium designteam.

In totaal hebben negen professionals van de deelnemende mbo’s deelgenomen aan deze eerste scholingsronde.

Projectleiding

De projectleiding van de onderzoekswerkplaats is in handen van John Schobben (ROC De Leijgraaf) en Pierre Gorissen (iXperium/CoE). De onderzoekswerkplaats wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).