Minor Technology meets health

In de minor Technology meets health onderzoeken studenten welke innovatieve producten of diensten een oplossing kunnen zijn voor een vraagstuk uit de praktijk.

In januari presenteerden de studenten hun onderzoek en product-ideeën. De bijeenkomst startte met een verhaal uit de praktijk. Tijn Gerrits van De Driestroom vertelde vol enthousiasme hoe hij met zijn collega’s innovaties implementeert bij de Driestroom. Innoveren begint altijd bij pionieren. Het gaat om de eindgebruiker, wat heeft hij of zij aan een innovatie. Leuk als een innovatie de verzorger ontlast maar als de eindgebruiker het irritant vindt dan werkt de innovatie niet. Een voorbeeld van een innovatie die wel werkt is robot Tessa. De Driestroom was uiteindelijk de eerste VG-organisatie die Tessa structureel inzette bij bewoners.

Na het pionieren komt de fase waarin je opschaalt en uitbreidt. Een eerste succes is nog geen verandering. Een mooi voorbeeld is de inzet van slim incontinentiemateriaal. Dit zorgde voor 100% minder volledig natte bedden en 30% minder verschoningsmomenten. En als je weet dat een verschoning al snel een half uur duurt levert deze innovatie een grote tijdwinst op voor verzorgers. Door dit succes werden de collega’s in de teams ook enthousiast om te kijken hoe innovaties hun werk op een positieve manier kan veranderen.

Optimaliseren en transformeren

Daarna komt de stap dat je kunt kijken of je een product of dienst kun optimaliseren of eventueel transformeren. Vooral in deze stap kunnen organisaties als de Driestroom een grote rol spelen. Zij zijn niet degene die de innovatie (een werkelijke nieuw product of dienst bedenken en ontwerpen) doen maar wel een belangrijke speler als het gaat om optimaliseren en transformeren van producten en diensten. Zij hebben de kennis van de praktijk en direct contact met de eindgebruikers.

De studenten van de minor hebben die rol ook opgepakt. Zij onderzochten een aantal bestaande producten. De deden onderzoek in de praktijk en een literatuurstudie. En gaven uiteindelijk een advies aan de organisatie die de case had ingebracht.

Music Chair

De studenten kregen vanuit een hoofd verpleging van het Radboud UMC de vraag: “Hoe kunnen we patiënten op de afdeling Geriatrie zinvolle afleiding geven waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de patiënt?”. En een tweede vraag die ontstond vanuit het onderzoek was “Welke zelfstandige activiteiten kunnen wij de patiënten aanbieden om verveling te voorkomen?”.

Ze kozen voor muziek. Muziek heeft een positief effect maar op een afdeling kun je niet makkelijk je eigen muziek luisteren. En de patiënten op een geriatrische afdeling kunnen vaak niet zelf een apparaat bedienen. Je wilt ook niet dat ze allemaal op hun kamer gaan zitten met hun eigen muziek en zich afsluiten van de groep. De keuze viel uiteindelijk op de Music Chair, een stoel met ingebouwde speakers. Ik mocht hem zelf ook even testen. Je hebt een perfect geluid als je in de stoel zit, geen last van omgevingsgeluid, maar je houdt wel contact met je omgeving. Als je iets voorover gaat zitten kun je alles om je heen weer gewoon horen.

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten goed reageren. Met behulp van emoticons interviewden de studenten de patiënten. Bij een mevrouw die onrustig was maakte de muziek veel los. Ze begon meteen te vertellen over vroeger, over haar man. En belangrijk, ze werd meteen rustiger. De Music Chair is eenvoudig te bedienen. Mantelzorgers of verzorgers kunnen de muziekkeuze bepalen en de muziek starten. Ook deze groep is blij met deze innovatie.

De studenten zagen ook verbeterpunten. De stoel is nu wat laag waardoor patiënten niet altijd makkelijk kunnen gaan zitten en weer opstaan.

Pill it

Voor Pleyade onderzocht een groep studenten hoe kun je de eigen regie bij de medicatie van dementerende 55+ers bevorderen. Bijkomend knelpunt is dat niet iedereen een goede handmotoriek heeft (ze kunnen dus niet altijd een potje of doos openmaken). De studenten ontwikkelden een smart pill dispenser, een kastje met een scherm en vakje waarin medicatie wordt verstrekt. De Pill it attendeert de gebruiker dat het tijd is om een medicijn in te nemen. Door middel van gezichtsherkenning ziet het apparaat dat de juiste persoon de Pill it gebruikt.

In het onderzoek ontdekten de studenten dat ze iets aan hun onderzoeksmethode moesten doen omdat die niet paste bij hun doelgroep (te complexe vragen voor de doelgroep). Maar ook praktische zaken zoals een gebruiker die bij de test (is het geluid van de pill it goed?) aangaf dat de tv nog aan stond en dat ze die hoorde via haar gehoorapparaat. Ja dat weet je als student niet als je die zelf niet hoort.

Project repeterende vragen

Voor Radboud UMC ging een groep studenten aan de slag met de vraag hoe je de onrust kunt verminderen bij patiënten met een delier of dementerende patiënten. Voorwaarden waren dat de technologie die werd ingezet hygiënisch moet zijn en goed schoon te maken (dus geen pluche of teveel stof), het moet robuust zijn (mensen doen onverwachte dingen), prikkelarme en niet te ingewikkeld voor de verpleging.

De studenten gingen met verschillende oplossingen aan de slag zoals lijnen op de vloer om de weg te wijzen (helaas te veel prikkels), verlichting (minder hel zodat je nachts niet meteen wakker bent), technologie met gezichtsherkenning die je kamerdeur opent als je langs je kamer komt, een robotkat en uiteindelijk robot Tessa. De studenten zien mogelijkheden voor het Radboud UMC bij bijvoorbeeld motivatieproblemen. Tessa kan patiënten bijvoorbeeld motiveren om een stukje te lopen.

Minor Technology meets health

De studenten gaven mooie en bruikbare adviezen aan Radboud UMC en Pleyade. Binnenkort start een nieuwe groep studenten met deze minor. Wil je ook een casus inbrengen laat het ons weten. Studenten die interesse hebben in de minor spreken we graag op de minormarkt in of in iXperium Health.