Minor Technology meets health

In de minor Technology meets health onderzoeken studenten welke innovatieve producten of diensten een oplossing kunnen zijn voor een vraagstuk uit de praktijk.