Nieuw iXpod: Digitale geletterdheid in onderzoeksnetwerk iXpact

In deze iXpod vertelt Anneke Smits, lector Onderwijsinnovatie en ICT bij hogeschool Windesheim over onderzoek naar digitale geletterdheid digitale geletterdheid van leraren en leerlingen. Anneke is lid van het onderzoeksnetwerk in het consortium iXpact.

Anneke Smits doet onderzoek naar de wijze waarop een effectieve en motiverende verbinding tot stand kan komen tussen vakdidactiek en ICT. De uitdaging daarbij is om innovaties en ICT dienstbaar te maken aan duurzaam en betekenisvol leren – en om bij het ontwerpen of omarmen van innovaties niet de principes van goede didactiek te vergeten of te veronachtzamen.

Vanuit het iXperium werken we samen in het consortium iXpact. Hierin werken leraren, lerarenopleiders en onderzoekers van mbo-practoraten, hbo-lectoraten en onderzoeksgroepen uit het wetenschappelijk onderwijs samen. Het consortium heeft tot doel om aanwezige kennis over leren met ict sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen. Met een landelijke, sectoroverstijgende structurele kennisinfrastructuur wil het consortium de onderwijspraktijk en lerarenopleidingen beter voeden.