Onderwijsdagen 2023

Van maandag 20 maart tot en met donderdag 23 maart was het weer zover: de jaarlijkse Onderwijsdagen vonden plaats. In deze week sloegen onderwijsprofessionals van de HAN, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en ROC Nijmegen de handen ineen en organiseerden verschillende activiteiten met als thema ‘Vandaag opleiden voor morgen’, waarin collega’s op laagdrempelige wijze kennis konden maken met nieuwe ontwikkelingen binnen de samenleving en het onderwijs. Vertegenwoordigers van het iXperium Centre of Expertise en HAN Open Digital Horizons mochten een deel van het programma verzorgen.

De Onderwijsdagen zijn een jaarlijks terugkerend evenement vanuit de regionale samenwerking tussen de HAN, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en ROC Nijmegen waar docenten, onderzoekers en ondersteuners van de genoemde onderwijsinstellingen gratis aan deel kunnen nemen. De focus van dit evenement is kennismaken met trends en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en nadenken over hoe het onderwijs hier het beste op kan aansluiten. Dit jaar had het programma betrekking op de vraag: hoe bereiden we studenten het beste voor op de snel veranderende maatschappij? Het programma bestond uit workshops, masterclasses en keynotes die zowel op de campuslocaties als online te volgen waren. Hieronder een greep uit het uitgebreide programma.

Workshops vanuit het iXperium

Op maandag verzorgden Tanja van Grinsven, specialist Leren met ict bij het iXperium, samen met AD PEP-docent Daniëlle Vliexs, pedagogisch coach Monique Mattheijer (KION) en docent-onderzoeker Bart Dekker (ROC Nijmegen) de online lezing ‘Spelend en ontdekkend leren met ICT, een multidisciplinaire samenwerking’. In deze sessie stonden de opbrengsten centraal van het iXperiumdesignteam ‘Spelend en ontdekkend leren met ict bij KION’. Dit designteam was een samenwerking tussen ROC Nijmegen, Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION), het iXperium en de opleiding AD PEP van de HAN. De samenwerkingspartners zijn aan de slag gegaan met de vraag hoe ict ondersteunend kan zijn aan spelend en ontdekkend leren, welke competenties dit van pedagogisch medewerkers eist en wat er binnen de organisatie nodig is om dit in te richten.

Ook vond er een workshop plaats van Astrid Timman, docent dramatherapie, en Maurice Magnée, lector Innovatie in de zorg, over de invloed van VR op de onderwijspraktijk. In hun workshop toonden zij actuele ervaringen met VR in het vaardighedenonderwijs, zoals de door Astrid ontwikkelde virtuele cliënt Max, om docenten te inspireren hoe zij VR kunnen toepassen om hun onderwijspraktijk te verrijken. Daarnaast kwam aan bod wat het van docenten vraagt om VR in hun onderwijs toe te passen.

Sessies vanuit HAN Open Digital Horizons

Later op de dag kon ook de sessie ‘Serious games voor docentprofessionalisering onderwijsinnovatie met ict’ gevolgd worden. In deze masterclass introduceerden Hilde Cuppen en Tanja van Grinsven (beiden specialist Leren met ict en als trainer verbonden aan HAN Open Digital Horizons) en Pieter van Rooij (projectleider Professionalisering) van het iXperium, introduceerden diverse voorbeelden van manieren waarop ict ingezet kan worden in het onderwijs, waaronder de serious game ‘Hart voor de zaak’, het competentiespel en het actantspel.

Daarnaast verzorgden HODH-trainers Hilde en Ilse, samen met Kees Oerlemans (coördinator educational videoclips bij de Radboud Universiteit) een praktische workshop waarin deelnemers aan de slag gingen met het maken van een kennisclip voor in hun onderwijs.

Keynotes

Naast interessante workshops en masterclasses bevatte het programma van de Onderwijsdagen diverse keynotes, waaronder de keynote ‘Future fit blijven’ van trendwatcher Eva Beltman, waarin zij in ging op belangrijke veranderingen in het onderwijs en hoe het onderwijs hier op aangesloten kan worden. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld ging in haar keynote in op landelijke onderwijssystemen waar zowel jongeren en hun ouders als werkenden in het onderwijsveld zich tot moeten verhouden, en hoe deze systemen, die bedoeld zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van studenten en onderwijsprofessionals, er desondanks toe kunnen leiden dat er sprake is van uitval, zowel onder studenten als onder onderwijspersoneel. Jan Bransen (academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre en Hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen) verzorgde de lezing ‘Virtuous Ignorance’, waarin hij pleit voor de docent die zich eeuwig blijft ontwikkelen. Tot slot sprak Linda Frietman, oprichter van iamprogrez, in haar keynote over de (digitale) veranderingen in het werkveld die ertoe leiden dat bedrijven minder waarde hechten aan diploma’s en meer aan de zogenaamde soft skills. Wat vraagt dit van het onderwijs?

We kijken terug op een inspirerende week waaraan HODH-trainers en iXperiummedewerkers een mooie bijdrage hebben mogen leveren!