Spelend en ontdekkend leren met ict bij KION

Wat is de vraag van KION?

Het project ‘inzet ict in de kinderopvang’ is een samenwerking tussen KION, de opleiding Pedagogisch Werk van ROC Nijmegen, de opleidingen Ad-PEP (Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional) en Pedagogiek van de HAN en het iXperium/CoE. Het doel is: “het vormgeven van een door technologie ondersteunde sociale omgeving, die een bijdrage levert aan de kindontwikkeling door kinderen te ondersteunen in het spelenderwijs verwerven van kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met technologie om te gaan.”

Dit designteam richt zich op het buitenschoolse activiteitenaanbod en gaat vanuit deze context aan de slag met de praktijkvraag: Hoe kunnen wij binnen de BSO het activiteitenaanbod voor kinderen verrijken met ict-aanbod, dat samenwerking, de onderzoekende houding en creativiteit van kinderen stimuleert?

Wat doet het designteam?

Het designteam heeft met elkaar gesproken over de gewenste opbrengsten van dit designteam. Ter voorbereiding op het opstellen van de werkhypothese hebben alle designteamleden aan de hand van de innovatieverkenner van Kennisnet de praktijkvraag en verwachtingen vanuit hun praktijk opgehaald. Daarnaast zijn inspirerende voorbeelden door de verschillende designteamleden verzameld en gedeeld. Kernaspecten uit de werkhypothese zijn spelenderwijs ontdekken, samenwerken, onderzoeken, digitale geletterdheid, delen met ouders en laagdrempeligheid voor alle collega’s. Op basis van deze uitgangspunten heeft het designteam het iXperium Nijmegen bezocht om inspirerende ict-mogelijkheden te verkennen, zoals een greenscreen en BookCreator. De ervaringen van de deelnemers in het iXperium zijn in kaart gebracht met een kijkkader met specifieke vragen over de toepassingen. Er is ook een bezoek gebracht aan een KION-locatie, waar ervaringen met iPads zijn uitgewisseld. De komende periode gaan de designteamleden verschillende apps uitproberen in de praktijk en worden deze met de kinderen en collega’s geëvalueerd. Daarnaast stelt het designteam op basis van vakliteratuur, overleg met inhoudelijk experts en ‘best practices’ ontwerpeisen op waar het ontwikkelarrangement aan moet voldoen. Zo wordt op basis van praktijkervaring met apps en verdieping op basis van eerder onderzoek een optimaal ontwikkelarrangement ontworpen.

De eindproducten en de eindrapportage worden binnenkort op de website geplaatst.