Meedoen met monitor leren en lesgeven met ict

Alle besturen die zijn aangesloten bij het netwerk van iXperium kunnen deelnemen aan de monitor Leren met ict.

Als een bestuur of instelling deelneemt benoemt zij een contactpersoon. Deze contactpersoon regelt een aantal zaken:

  • de verwerkersovereenkomst
  • schoolleider / teamleider / management van units informeren en enthousiasmeren om deel te nemen
  • aanleveren e-mailadressen medewerkers
  • respons in de gaten houden en eventueel actie ondernemen

Verwerkersovereenkomst

Om leraren te kunnen vragen om deel te nemen aan het monitoronderzoek hebben we e-mailgegevens nodig van iedereen die lesgeeft binnen het bestuur. In lijn met de AVG is hier een verwerkersovereenkomst voor nodig. De contactpersoon vult de overeenkomst in en laat het bestuur ondertekenen. Contactpersonen ontvangen na benoeming dit document vanuit iXperium.

Schoolleiders en management informeren en enthousiasmeren

Hoe meer medewerkers de monitor invullen, hoe meer de monitor van waarde voor is voor een onderwijsinstelling. De respons op de vragenlijst is meestal hoger op scholen waar de schoolleider goed is geïnformeerd dat er een monitoronderzoek gaat lopen, waar de schoolleider of manager het nut van de monitor onderschrijft en hierover communiceert met het team. Hiervoor krijg je vanuit iXperium promotiemateriaal voor communicatie binnen de eigen organisatie.

Je krijgt vanuit iXperium een flyer en korte film die je als contactpersoon kunt gebruiken en die schoolleiders of management kunnen gebruiken in de communicatie naar medewerkers.

Uitnodiging naar onderwijzend personeel

De contactpersoon zorgt voor een bestand met e-mailadressen. Docenten ontvangen een e-mail met een uitnodiging om mee te doen met de monitor. Deze uitnodiging komt idealiter vanuit het eigen management of eigen schoolleiding. In de e-mail zit een link naar de vragenlijst. De contactpersoon kan in de online portal de stand van het aantal ingevulde vragenlijsten bijhouden. Per instelling en onderwijsteam ziet de contactpersoon de respons.

Rapportage

De resultaten, belangrijkste bevindingen en verdiepende analyses komen in een sectorbrede rapportage. Voor elke deelnemende instellingen zijn de resultaten beschikbaar in een online portal. Binnen dit portal zijn de resultaten op elk organisatieniveau te bekijken. Dit geeft zowel instellingen, afdelingen en individuele onderwijsteams (of scholen) de mogelijkheid om voor het eigen team de resultaten in te zien.

De gegevens in de portal dienen als basis voor verdere discussie over professionalisering van docenten en geven inzicht in voorlopers en good practices binnen de eigen organisatie. Bij herhaalde afname worden ontwikkelingen als gevolg van uitgevoerde professionaliseringactiviteiten zichtbaar. De belangrijkste resultaten presenteren onderzoekers van iXperium aan het bestuur of instelling. Elke instelling ontvangt een factsheet met daarop de belangrijkste bevindingen voor de instelling.

Terug naar pagina over monitor leren met ict