Betekenisvolle opdrachten met visuele aspecten bij Zorg en Welzijn – Dulon College/ROC A12

Wat was de vraag van het Dulon College?

Bij het Dulon College wordt gewerkt met gepersonaliseerd onderwijs. Studenten volgen een instructieles waarbij de opdracht klassikaal wordt uitgelegd. Ze gaan dan zelfstandig aan de slag met de bronnen in de digitale leeromgeving.

Docenten van de opleidingen Zorg en Welzijn geven aan dat het bij de beroepsgerichte vakken voor eerstejaars BOL-studenten moeilijk is om een realistisch beroepsbeeld te ontwikkelen. Studenten weten vaak niet waarom de beroepsgerichte vakken belangrijk zijn voor hun werk. De studenten moeten verder een beroepshouding ontwikkelen om overweg te kunnen met onverwachte en lastige situaties. De praktijkvraag die het designteam daarom wilde onderzoeken was hoe opdrachten in de beroepsgerichte vakken voor de eerstejaars BOL-studenten Zorg en Welzijn betekenisvol(ler) kunnen worden gemaakt.

Wat heeft het designteam gedaan?

In het designteam is gesproken over wat het concept betekenisvol onderwijs betekent voor de docenten. Er is gekozen voor de koppeling tussen theorie en praktijk; het idee dat het gaat om begrijpen waarom je een opdracht maakt. Studenten zouden zich op deze manier verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces, omdat ze inzien dat ze hun beroep niet zonder de benodigde kennis en vaardigheden uit kunnen oefenen. Het designteam wilde onderzoeken hoe het visualiseren van situaties uit de beroepspraktijk hieraan kan bijdragen.

Er is literatuuronderzoek uitgevoerd naar het effect van het gebruik van video op motivatie/leeropbrengsten van leerlingen. Hieruit bleek dat een mogelijke effectieve werkvorm is om leerlingen elkaar te laten vertellen over een onderwerp. Er is ook een design thinking-sessie gehouden met BBL-studenten om zo het perspectief van studenten te kunnen meenemen.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Op basis van inzichten uit de verschillende activiteiten is een lijst van ontwerpeisen opgesteld waaraan een leerarrangement met visueel materiaal moet voldoen. Vervolgens is aan de hand van de opgestelde ontwerpeisen een start gemaakt met het herontwerp van een bestaande les. Hierbij bleek de set van ontwerpeisen erg bruikbaar en nuttig te zijn. Naar aanleiding van de ervaringen met het herontwerp zijn twee aanvullende ontwerpeisen geformuleerd. Daarnaast heeft het designteam ook een lijst met technische eisen opgesteld voor het maken van een filmpje, die met het team van Zorg en Welzijn is gedeeld.

Het traject dat de docenten in het designteam hebben doorlopen wordt gezien als bewustwording en professionalisering. Er is veel geleerd en de opgedane inzichten konden worden vertaald naar de rest van het team.

Lees interview met Emmy de Koning, teamlid van het iXperium Designteam.

Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.