Betekenisvol onderwijs door helder beroepsbeeld

Emmy de Koning werkte met haar team in een iXperiumdesignteam aan de praktijkvraag hoe opdrachten in de beroepsgerichte vakken voor de eerstejaars BOL-studenten Zorg en Welzijn betekenisvol(ler) kunnen worden gemaakt.

In hun werkhypothese gingen ze er van uit dat ze met visueel leermateriaal kunnen bereiken dat studenten opdrachten als betekenisvol ervaren voor hun beroepspraktijk doordat ze het nut en de noodzaak van de te ontwikkelen kennis en vaardigheden zien in de context van hun beroepspraktijk. Dat zou je uiteindelijk terug moeten zien aan studenten die tijdens en na het maken van de opdracht nadenken over hun eigen handelen.

Werken in een iXperiumdesignteam

Emmy “Ik vond het prettig dat we in het iXperiumdesignteam onder andere werkten met de methode van design-thinking. Er was veel ruimte voor alle leden van het team om input te geven.” Bij de uitgangssituatie was het zo dat studenten bij de start van de opdracht een groot tekstdocument krijgen met daarin alle informatie. Maar daarmee krijg je niet meteen alle studenten in actie. Als je geen beeld hebt bij je beroepstaken is het lastig om je eigen leerroute te bepalen. Het idee was dat filmpjes een goed leermiddel kunnen zijn om dat beroepsbeeld beter in beeld te krijgen.

Het proces

In een iXperiumdesignteam ga je toch net iets verder als je nieuw onderwijs gaat ontwerpen. Je komt steeds op de vraag achter de vraag. In plaats van meteen filmpjes te gaan maken doorliep het designteam een ontwerptraject dat uit vijf fasen bestaat: vraag verhelderen – verkennen en verzamelen – ontwerpeisen opstellen – ontwerpen, experimenteren en testen – evalueren en overdragen. En dat proces dat is niet altijd makkelijk voor de deelnemers. Emmy: “Doordat er steeds weer enige tijd zat tussen de bijeenkomsten van het designteam was het soms lastig om door te pakken. We deden lang over de vraag wat we nou eigenlijk wilden gaan doen. Iedere bijeenkomst was zinvol, maar soms was het lastig om het geheel te zien en er energie uit te halen. Ik had de verwachting dat we praktisch zouden gaan kijken hoe we ict in het onderwijs kunnen inzetten. De bijeenkomst waarbij we zelf aan de slag gingen was heel leuk. Een collega van het iXperium kwam toen met verschillende materialen naar het Duloncollege. En daar hebben we toen echt veel aan gehad.”

Opbrengst van het iXperiumdesignteam

Emmy: “Uiteindelijk ben ik wel heel tevreden over het product wat we als designteam hebben opgeleverd. Het was soms lastig om steeds weer op gang te komen. Maar ik ben blij met het eindresultaat. We hebben een set ontwerpeisen opgesteld waar een leerarrangement met visueel materiaal aan moet voldoen. En deze set gebruiken we nu bij nieuwe opdrachten en ontwerpen. Je moet dan denken aan eisen zoals ‘Is bij aanvang van de opdracht duidelijk voor studenten wat het nut en noodzaak is van de te ontwikkelen kennis en vaardigheden in de context van hun eigen beroepspraktijk?‘ of ‘Verwerken studenten de stof op verschillende manieren?‘. We willen dat een opdracht dusdanig kan worden gemaakt dat het aansluit bij de student en dat studenten tegelijkertijd werken aan de leerdoelen. Of ‘Nemen de studenten bij het uitwerken de rol aan van een professional?’ De complete set van ontwerpeisen vind je in ons eindrapport.“

Vervolg

“Dit studiejaar zijn we een project gestart om te kijken hoe virtual reality een rol kan spelen bij het betekenisvol ervaren van de beroepspraktijk. Leerlingen maken op de stageplek een 360-graden film. Door de coronatijd is dit niet goed gelukt dus daar gaan we komend studiejaar mee verder. We hebben in ieder geval al een paar VR-brillen besteld. We blijven nieuwe media onderzoeken en blijven de set met ontwerpeisen gebruiken.”

Lees meer over dit designteam