Bewegend leren met inzet van ict bij Graafschap College

Wat was de vraag van het Graafschap College?

Het Graafschap College wilde graag weten op welke wijze de inzet van ict bewegend leren kan stimuleren. Men is op zoek naar ict die studenten aanzet om actief in beweging te komen tijdens het leerproces, waarbij ze vanuit hun eigen kracht, samen met anderen, hun leertraject kunnen invullen. Het doel daarbij is dat studenten in een flow komen, waarbij de leerstof hen dusdanig ‘pakt’ dat ze het leerproces positief willen volbrengen. De verwachting is dat door gebruik van een ict-toepassing gericht op actief bewegen, de student het leerproces gemotiveerd zal doorlopen en het leerrendement onder BOL-studenten toeneemt.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het designteam verkende het onderwerp via onder andere literatuuronderzoek en contact met software-experts op het gebied van locatieverplaatsing. Het designteam heeft de ontwerpeisen voor de ict-toepassing opgesteld. Er zijn iBeacons (zenders) geplaatst in de school, die zijn gekoppeld aan opdrachten die beweging stimuleren bij de studenten. Studenten gaan tijdens een theorieles in het schoolgebouw in een navigatiespel op zoek naar vragen en opdrachten die zij via hun mobiel ontvangen. Deze vragen en opdrachten krijgen zij binnen als zij in de buurt van verstopte iBeacons komen. Deze iBeacons zenden signalen uit, die in combinatie met een navigatie-app vertaald worden in vragen en opdrachten die een docent van tevoren heeft klaargemaakt. De antwoorden van de studenten kunnen ter plekke op de app worden ingevoerd. Zij ontvangen vervolgens direct een beoordeling (goed/fout of voldaan/niet voldaan) in het geval van multiple-choice-vragen. Bij opdrachten met een inlevertaak kan de docent zien of iets gedaan is, zoals het insturen van een audio- of visueel bestand.

Door dit navigatiespel lopen en bewegen de studenten tijdens de les door het gebouw op zoek naar iBeacons om of kennis te vergaren of kennis te delen of kennis te controleren. Door het bewegen en het spelelement worden de studenten gemotiveerd om de kennis te gebruiken en toe te passen, waardoor hun brein wordt gestimuleerd om de kennis beter op te slaan en naderhand te gebruiken.

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.

Bewegend leren met iBeacons bij het Graafschap College