Data inzetten voor meer gepersonaliseerd leren bij De Leijgraaf

Wat is de vraag van De Leijgraaf?

De docenten van de bedrijfsopleidingen Procestechniek en Logistiek van De Leijgraaf willen in de toekomst studenten meer gepersonaliseerde leertrajecten bieden. Nu is het vaak zo dat studenten het hele opleidingstraject moeten doorlopen, terwijl ze al veel bagage in huis hebben. De ideeën die de docenten bij gepersonaliseerde leertrajecten hebben zijn bijvoorbeeld dat studenten meer mogelijkheden krijgen om te versnellen (vertragen kan al), maar ook om zelf keuzes te maken ten aanzien van onderdelen van de opleiding of zelfs delen van aanverwante opleidingen die ze willen volgen (een student procestechniek kan ook onderdelen volgen van logistiek als dit relevant is voor zijn baan). Dit in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. De docenten willen eerst helderder in beeld hebben wat beide opleidingen verstaan onder gepersonaliseerd leren en welke informatie studenten en coaches nodig hebben om keuzes te maken ten aanzien van meer gepersonaliseerde leertrajecten. De praktijkvraag heeft meerdere lagen: Welke informatie hebben studenten en coaches van de bedrijfsopleidingen procestechniek en logistiek nodig om keuzes te kunnen maken ten aanzien van meer gepersonaliseerde leertrajecten? Welke data zijn hiervoor al beschikbaar binnen de instelling? Welke data zouden we ontsloten willen zien in een digitaal dashboard? Welke aanvullende data zouden we moeten verzamelen en hoe? 

Wat doet het datateam? 

Het datateam heeft literatuur bestudeerd over de (effecten van) gepersonaliseerd leren en de inzichten met elkaar besproken om zo een beter beeld te krijgen van wat er onder gepersonaliseerd leren wordt verstaan. Om dit beeld verder te completeren gaat het designteam op bezoek bij twee praktijkvoorbeelden, die gepersonaliseerd leren ieder op een andere manier vormgeven.  
 

Tegelijkertijd verdiept het designteam zich in data-ondersteund onderwijs, daarvoor beschikbare databronnen en learning analytics. Daarbij is er ook oog voor de risico’s van data-ondersteund onderwijs. Het datateam bestudeert literatuur en houdt zich op de hoogte van activiteiten en inzichten uit het traject Doorpakken op Digitalisering van SaMBO ICT. Ook SURF is een informatiebron. 

Een van de docenten van het designteam heeft geëxperimenteerd met het ontwerp van een dashboard. De exercitie was er vooral op gericht om na te gaan of het mogelijk is om informatie uit verschillende bestanden op een gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten via een dashboard. Dat is gelukt, en dat kan docenten veel werk besparen. Het designteam gaat ontwerpeisen voor een dashboard opstellen. 

Dit iXperiumdatateam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.