Differentiatie en zelfsturing bij rekenonderwijs bij De Buut

Wat is de vraag van basisschool De Buut?

Basisschool de Buut participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Het designteam van de Buut richt zich op het op maat aanbieden van rekenonderwijs met als doel de zelfsturing van de leerlingen te vergroten. Het schoolteam ervaart een probleem omdat de huidige rekenmethode en verwerkingsmaterialen te sterk leunen op de leerkracht, wat geïndividualiseerd leren belemmert. Dat past niet goed bij de visie van de school die meer gepersonaliseerd leren wil aanbieden.

Wat doet het designteam?

In eerste instantie is de methode MATH van Exova aangeschaft. Deze wordt sinds begin schooljaar 2019/2020 ingezet. Daarnaast zijn op basis van gesprekken met leerlingen en de literatuur oorzaken en mogelijke oplossingen voor het probleem van beperkt eigenaarschap bekeken. Het belangrijkste voor de school is dat leerlingen in staat worden gesteld zelf regie te nemen over hun leerproces. Daarvoor moeten ze leerdoelen weten, begrijpen waarom die relevant zijn en zelf kunnen bepalen of ze de stof al beheersen.

Vanuit de leerdoelen en subdoelen zoals geformuleerd in MATH en een overkoepelend thema, is het designteam aan de slag gegaan met het bedenken van activiteiten die passen binnen rekenen, het maakonderwijs en daar waar mogelijk ook taal. Naast de activiteiten (met ict) die het designteam heeft bedacht, is er gestart met thematisch werken. Het eerste thema was ‘Amerika’. Leerlingen bedenken zelf leeractiviteiten waarmee ze aan hun leerdoel werken. Het thema is geëvalueerd met collega’s en leerlingen, vooral wat betreft zelfregie en motivatie.

Wat heeft het designteam tot nu toe opgeleverd?

Op basis van de evaluatie van het eerste arrangement heeft het designteam aanknopingspunten en nieuwe ontwerpeisen geformuleerd voor het eerstvolgende arrangement, dat als thema ‘de Gouden Eeuw’ heeft. De belangrijkste les uit de evaluatie van het eerste thema is de ruimte voor zelfsturing door leerlingen; leraren mogen de regie op het leerproces wat meer loslaten. De werkwijze van het designteam heeft ervoor gezorgd dat de school een goede start heeft kunnen maken op het gebied van zelfsturing en motivatie en zich hier continu in kan blijven ontwikkelen.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.