iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO

In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werken basisscholen van negen schoolbesturen regio Arnhem en Nijmegen, HAN Pabo en het Welten Instituut (Open Universiteit) intensief samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.

Op negen iXperium-scholen ontwerpen en onderzoeken multidisciplinaire iXperium designteams integrale interventies voor gepersonaliseerd leren met ict. Hierbij is onder andere aandacht voor de vormgeving van het primaire proces, de organisatie van het onderwijs, de inzet van ict en de competenties van leraren en leerlingen.
Er vindt zowel ontwerpgericht onderzoek op de scholen zelf plaats als overkoepelend onderzoek naar de interventies.

Vier centrale onderzoeksvragen

1. Hoe krijgt gepersonaliseerd leren met ict vorm in het primaire proces en wat betekent dit voor de schoolorganisatie?
2. Welke (ict)competenties hebben leraren en leerlingen nodig om gepersonaliseerd leren in praktijk te brengen?
3. Wat zijn de effecten van vormen van gepersonaliseerd leren met ict op leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en motivatie van leerlingen?
4. Hoe kan duurzame kennisontwikkeling over gepersonaliseerd leren met ict worden gerealiseerd?

Drie sporen

De aanpak van de onderzoekswerkplaats kent drie sporen:
1. Integrale aanpak gepersonaliseerd leren met ict: ontwerpgericht onderzoek in de scholen;
2. Overkoepelend onderzoek: cross-case analyses en effecten;
3. Bouwen aan een werkplaats onderwijsonderzoek als kennisknooppunt.

De iXperium onderzoekswerkplaats onderwijsonderzoek ‘gepersonaliseerd leren met ict’ wordt gesubsidieerd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-raad.

Wie doet er mee?

In de werkplaats werken 9 basisscholen van schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, de HAN Pabo, het iXperium/CoE en de Open Universiteit intensief samen.
De deelnemende scholen zijn: de Bongerd in Haps (Optimus), het Telraam in Oeffelt (Optimus), Klein Heyendaal in Nijmegen (St. Josephscholen), de Laak in Wamel (SPOM), ’t Vossenhol in Groesbeek (SPOG), de Buut in Nijmegen (CONEXUS), Mariënborn in Oosterbeek (BasisFluvius), Pieter de Jongschool Pythagoras in Arnhem (Delta) en de Anne Flokstra school in Zutphen (De Onderwijsspecialisten).

Voor meer informatie, neem contact op met Anne-Marieke van Loon, associate lector Leren met ict.