iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO

In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werken basisscholen van negen schoolbesturen regio Arnhem en Nijmegen, HAN Pabo en het Welten Instituut (Open Universiteit) intensief samen aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.

Op negen iXperium-scholen ontwerpen en onderzoeken multidisciplinaire iXperium designteams integrale interventies voor gepersonaliseerd leren met ict. Hierbij is onder andere aandacht voor de vormgeving van het primaire proces, de organisatie van het onderwijs, de inzet van ict en de competenties van leraren en leerlingen.
Er vindt zowel ontwerpgericht onderzoek op de scholen zelf plaats als overkoepelend onderzoek naar de interventies.

Vier centrale onderzoeksvragen

1. Hoe krijgt gepersonaliseerd leren met ict vorm in het primaire proces en wat betekent dit voor de schoolorganisatie?
2. Welke (ict)competenties hebben leraren en leerlingen nodig om gepersonaliseerd leren in praktijk te brengen?
3. Wat zijn de effecten van vormen van gepersonaliseerd leren met ict op leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en motivatie van leerlingen?
4. Hoe kan duurzame kennisontwikkeling over gepersonaliseerd leren met ict worden gerealiseerd?

Drie sporen

De aanpak van de onderzoekswerkplaats kent drie sporen:
1. Integrale aanpak gepersonaliseerd leren met ict: ontwerpgericht onderzoek in de scholen;
2. Overkoepelend onderzoek: cross-case analyses en effecten;
3. Bouwen aan een werkplaats onderwijsonderzoek als kennisknooppunt.

De iXperium onderzoekswerkplaats onderwijsonderzoek ‘gepersonaliseerd leren met ict’ wordt gesubsidieerd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-raad.

Wie doet er mee?

In de werkplaats werken 9 basisscholen van schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, de HAN Pabo, het iXperium/CoE en de Open Universiteit intensief samen.
Lees meer over de onderzoeken en producten van designteams van:

Publicaties

iXperium/CoE ontwikkelde binnen de onderzoekswerkplaats het actantnetwerk, een werkvorm waarmee je de huidige en beoogde schoolorganisatie in het primair onderwijs ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict in kaart brengt.

Kennisdeling

In de onderzoekswerkplaats werken leraren, lerarenopleiders en studenten van HAN Pabo, ict-experts en onderzoekers intensief samen aan praktijk- en kennisontwikkeling. Zij delen kennis en geven elkaar feedback tijdens gezamenlijke ontwikkelkringbijeenkomsten. Hierbij zijn ook leraren en schooldirecteuren van de buitenkring aanwezig.

Eerdere bijeenkomsten