Digitale vaardigheden van studenten bij de Academie Financieel Economisch Management

Wat is de vraag van de Academie Financieel Economisch Management?

Binnen de Academie Financieel Economisch Management (AFEM) wil men meer aandacht voor de digitale vaardigheden van studenten in een meer flexibel en toekomstbestendiger onderwijsaanbod. Het is de vraag hoe ze deze aspecten structureel een plek kunnen geven in het onderwijs en dit blijvend te vernieuwen. Een projectgroep met de titel digitaal vaardig is hiermee aan de slag gegaan. Deze projectgroep buigt zich over het curriculum en hoe dit binnen alle opleidingen kan worden aangepast om de digitale vaardigheden die zowel de maatschappij, als het beroepenveld vragen van studenten, een plek te geven. Een ander, flankerend vraagstuk dat in de academie leeft is: hoe kunnen we de curricula actueel blijven houden? Hierbij biedt het raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict handvatten. Een van de onderdelen van dit raamwerk is het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van (innovatief) onderwijs met ict. Dat is waaraan het designteam invulling zal geven: het ontwerpen en ontwikkelen van digitaal onderwijs en onderwijs met aandacht voor digitale vaardigheden van studenten en dit onderwijs ook evalueren.

Het vraagstuk van dit designteam is: Hoe kunnen we de digitale vaardigheden van studenten beter benutten en integreren in de opleidingen? Hoe kunnen we digitale middelen daarbij op een passende manier inzetten?

Dit iXperiumdesignteam maakt onderdeel uit van het project HAN Open Digital Horizons.