Digitale vaardigheden van studenten bij de Academie Financieel Economisch Management

Wat is de vraag van de Academie Financieel Economisch Management?

Binnen de Academie Financieel Economisch Management (AFEM) wil men meer aandacht voor de digitale vaardigheden van studenten in een meer flexibel en toekomstbestendiger onderwijsaanbod. Het is de vraag hoe ze deze aspecten structureel een plek kunnen geven in het onderwijs en dit blijvend te vernieuwen. Een projectgroep met de titel ‘Digitaal vaardig’ is met dit vraagstuk aan de slag gegaan. Deze projectgroep buigt zich over het curriculum en hoe dit binnen alle opleidingen kan worden aangepast om de digitale vaardigheden die zowel de maatschappij, als het beroepenveld vragen van studenten, een plek te geven. Een ander, flankerend vraagstuk dat in de academie leeft is: hoe kunnen we de curricula actueel blijven houden? Hierbij biedt het raamwerk docentcompetenties onderwijs met ict handvatten. Een van de onderdelen van dit raamwerk is het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van (innovatief) onderwijs met ict. Dat is waaraan het designteam invulling zal geven: het ontwerpen en ontwikkelen van digitaal onderwijs met in het bijzonder aandacht voor het activeren van studenten en invulling geven aan een blend die meer op maat is voor de studenten en hun voortgang en hun actieve houding vergroot.

Het vraagstuk van dit designteam is:  Hoe kunnen we de studenten meer activeren en het onderwijs beter op hun behoeften aan laten sluiten, door de voortgang van studenten in een digitale omgeving beter te vertalen naar wat er in het fysieke onderwijs wordt aangeboden?

Wat heeft het designteam tot nu toe gedaan?

Het designteam heeft de focus gelegd op het onderwijsaanbod dat in een specifiek vak wordt aangeboden naast een e-learningmodule. Vraagstukken die hierbij centraal staan, hebben betrekking op het LVS en welke informatie daaruit te benutten, de inzet van e-learning of kennisclips en de vormgeving van blended learning. De docenten hebben een aantal thema’s uitgewerkt op basis van hun praktijkkennis en op basis van literatuur over deze onderwerpen. Hieruit komen de eerste ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan het uiteindelijke ontwerp van het leerarrangement.

Dit iXperiumdesignteam maakt onderdeel uit van het project HAN Open Digital Horizons.