Een doorlopende leerlijn AI-robotisering bij Yuverta

Wat was de vraag van Yuverta?

Yuverta (voorheen Helicon) voorziet dat robotisering een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de maatschappij en ziet het als haar taak om studenten voldoende bagage mee te geven voor deze toekomstige maatschappij. Daarbij streeft Yuverta naar een gepersonaliseerd onderwijsaanbod waarbij studenten op hun eigen niveau leren en werken.  

Er heeft in schooljaar 2020-2021 al een designteam gelopen op het gebied van robotisering. Dit designteam heeft verschillende ict-toepassingen uitgeprobeerd en een lessenserie gemaakt over Artificial Intelligence en er is een praatplaat gemaakt voor urgentiebesef voor integratie van robotisering in het onderwijs. Ook is er een inventarisatielijst opgesteld met beschikbare ict-toepassingen binnen de instelling om per opleiding in kaart te brengen wat er al gebeurt in het kader van robotisering en AI en waar nog hiaten zitten. Daarnaast heeft het designteam diverse interne en externe verbindingen gelegd waarop doorgepakt kan worden en zijn de eerste contouren voor een doorlopende leerlijn robotisering en AI van vmbo tot mbo geschetst. 

Het huidige designteam wil graag een doorlopende leerlijn uitwerken en concretiseren met daarin leerdoelen voor vmbo 1 tot en met mbo niveau 4. Het designteam wil ook zo veel mogelijk arrangementen ontwikkelen die door geïnteresseerde docenten makkelijk geïntegreerd kunnen worden in het curriculum. De praktijkvraag van het nieuwe designteam is: ‘Hoe kunnen we studenten goed voorbereiden op een werkveld waarin ze te maken krijgen met een steeds grotere rol voor robotisering en AI?’ Het gaat daarbij zowel om kennismaking met bestaande en opkomende robotisering in de landbouw, veeteelt en tuinbouw, maar ook over de vraag hoe robotisering en AI invloed zullen hebben op de beroepsgroepen van de studenten van Yuverta. 

Wat heeft het designteam gedaan? 

De werkhypothese is opgesteld en het designteam heeft relevante literatuur bestudeerd. Er bleek echter al snel dat het urgentiegevoel in de praktijk en de zichtbaarheid van het belang van robotisering en AI aandacht behoeft. Het designteam gaat daarom eerst meer te delen wat ze al hebben ontwikkeld en benadrukt daarbij wat het belang van robotisering en AI is. Daarnaast is de lessenserie uit het vorige designteam aangepast zodat het geschikt is voor mbo-studenten niveau 2 en 3. De vmbo-docent van het designteam ontwikkelt tevens lesaanbod voor vmbo-studenten. Dit aanbod is gericht op programmeren met Hero. Er zijn drie modules ontwikkeld waarin de basisprincipes van programmeren aan de orde komen. De leerlingen mogen dan hetgeen ze geprogrammeerd hebben, ook echt op Hero laten draaien. De eerste ervaringen zijn dat leerlingen hier enorm enthousiast en gemotiveerd mee aan de slag gaan. Omdat leerlingen echter niet altijd de handleiding lazen, wordt de instructie in het vervolg klassikaal gegeven. Zo passen de docenten het aanbod steeds aan op basis van de ervaringen van en evaluatie met studenten.

De eindproducten worden binnenkort op deze pagina geplaatst.

Dit iXperiumdesignteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.