Integreren van basiskennis AI-robotisering in de opleidingen bij Helicon

Wat is de vraag van Helicon?

Helicon voorziet dat robotisering een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de maatschappij en ziet het als haar taak om studenten voldoende bagage mee te geven voor deze toekomstige maatschappij. Daarbij streeft Helicon naar een gepersonaliseerd onderwijsaanbod waarbij studenten op hun eigen tempo leren en werken. Er is daarom ook een NAO-robot aangeschaft: Hero. Er leven echter nog wel vragen, zoals hoe robotisering studenten kan motiveren voor de praktijkvakken en hoe studenten en docenten kennis kunnen maken met deze nieuwe manier van leren. Het doel van het designteam is om te verkennen welke behoefte er is binnen Helicon ten aanzien van AI en robotisering en mede via de inzet van Hero bekendheid en animo voor het onderwerp te genereren. Het basisidee is om een opleiding voor docenten te ontwikkelen, waarbij Robotisering en AI en hun rol in de maatschappij invulling krijgen. De focus ligt daarbij op een algemene kennisbasis en aandacht voor de ethische vraagstukken die hierbij een rol spelen. Het idee is dat docenten door deze training in staat worden gesteld te bepalen hoe Robitisering en AI een plek kunnen krijgen in hun opleiding, en op deze manier tevens een weerslag te hebben op het aanbod aan studenten, dat past binnen hun opleiding.

Wat doet het designteam?

De docenten hebben een vragenlijst voor collega’s opgesteld om te achterhalen welke wensen er in de organisatie bestaan ten aanzien van een aanbod rondom AI en Robotisering.

Op basis van de invulling van de werkhypothese is nader gekeken welke aanvullende literatuur en documentaires relevante informatie kunnen bieden. Hierbij ging het over thema’s als Humanoids, toekomstdenken, robotisering, AI, maatschappij, motivatie, programmeren en ethiek.

Dit designteam maakt onderdeel uit van iXperium Gelders mbo.