Een lessenserie op het snijvlak van kunst, wetenschap en (digitale) technologie

Wat was de vraag van het Montessori Amsterdam?

Samen met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) boog het Montessori Amsterdam zich in dit designteam over de vraag hoe men leerlingen kan stimuleren om zelf te gaan experimenteren met en een kritische houding te ontwikkelen over digitale technologieën. Deze vraag hangt samen met de behoefte om met de inzet van ict vakoverstijgend te gaan werken en verschillende disciplines met elkaar te verbinden. Hiervoor werd ook gebruik gemaakt van de expertise van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De startvragen daarbij waren:

  • Hoe kunnen we leerlingen een onderzoekende, experimentele en kritische houding laten ontwikkelen zodat ze ict creatief kunnen toepassen?
  • Hoe kunnen we leerlingen digitale ontwerpvaardigheden zelfstandig laten ontwikkelen? 

Wat heeft het designteam gedaan?

Vanuit de wens om vakoverstijgend te werken en verschillende disciplines met elkaar te verbinden is er nagedacht over de werkhypothese. In dat kader is gestart met een uitgebreid literatuuronderzoek naar het model van authentieke kunsteducatie en naar praktijkvoorbeelden van lessensessies op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Ter inspiratie heeft het designteam het FabLab in Arnhem bezocht om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden om technologie te verbinden aan kunst en wetenschap. Na deze bijeenkomst is het designteam concreter ingegaan op de inhoud van het beoogde leerarrangement, zowel wat betreft de vorm van de technologie als de inhoud. Door gebruik te maken van een 3D-printer in een vakoverstijgende lessenserie wordt beoogd dat leerlingen zelf gaan experimenteren met en een kritische houding ontwikkelen over de rol van technologie in de samenleving. Het idee is om dit vorm te geven in een leerarrangement gericht op een ‘snack van de toekomst’.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het ontwikkelde leerarrangement bestaat uit een lessenserie met complexe opdrachten op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Eerstejaarsleerlingen experimenteren met ict en ontwikkelen zo een kritische houding over ict. Er is een opdracht bedacht waarin een soort speculatief design centraal stond dat aansluit bij de fantasie en verbeeldingskracht die men in eerste jaar wil aanspreken. Er is een eerste pilot uitgevoerd. Het leerarrangement is een succes gebleken en zowel leerlingen als docenten geven aan hiermee verder te willen. Het arrangement wordt ook het volgende schooljaar in het curriculum opgenomen.