Herontwerp curriculum met gepersonaliseerd leren met ict bij Summa College

Wat was de vraag van het Summa College?

Summa College participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. Het schoolteam wil gepersonaliseerd leren graag verder uitwerken binnen het Summa College. Het vergroten van zelfregie is daarbij een onderwerp dat goed past binnen de visie van het Summa College. Daarom kreeg het designteam de opdracht om een curriculum-herontwerptool te ontwerpen, testen en evalueren.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam heeft verschillende opleidingsteams bezocht en gevraagd naar knelpunten die zij ervaren en/of oplossingen die zij zouden willen zien als het gaat over gepersonaliseerd leren. Uit deze gesprekken blijkt dat er enorme verschillen zijn als het gaat over de beelden die docenten hebben over gepersonaliseerd leren. De gemene deler is dat ze uitgaan van hun eigen perspectief (focus op eigen handelen in plaats van op het leren van de student). Het designteam heeft zich ten doel gesteld om een tool te ontwikkelen die ervoor moet zorgen dat een team juist meer de focus gaat leggen op het leren van de student en redeneert vanuit het studentperspectief.  De rol van de student zou een duidelijke plek moeten krijgen bij onderwijsontwikkeling.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het designteam heeft een arrangement ontwikkeld waarbij een docententeam binnen een studiedag het eigen curriculum onder de loep neemt om te kijken of het voldoet aan de missie van het Summa College (Leren is effectief als…). De gedachte hierbij is dat het docententeam bij ieder vernieuwingsaspect het curriculum zou moeten bekijken vanuit het perspectief van de student. De kern van een vernieuwing wordt doorgaans bepaald door de doelen en inhouden van het leren. Veranderingen in die kern vragen meestal ook om wijzigingen in andere onderdelen van het curriculum. Het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003) is daarom als basis voor het arrangement gebruikt.

Dit designteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.