Hybride online onderwijs via Virtual Classroom bij Graafschap College

Welke vraag had het Graafschap College?

Door zowel het werken met BBL-studenten (deeltijd) als door afstandsonderwijs vanwege corona werd bij het Graafschap College zichtbaar dat studenten ook thuis of op andere momenten dan tijdens de les toegang zouden moeten krijgen tot hun onderwijs. Het Graafschap College denkt daarbij aan een virtueel lokaal waar zowel synchroon als asynchroon geleerd kan worden. Verschillende partijen binnen en buiten de organisatie die wel en niet op school zijn willen lessen volgen en/of terugkijken waarbij de docent en student niet te veel extra belast worden.

Het open leercentrum (OLC) van het Graafschap College worstelde daarnaast met de inzet van de coronagelden voor de achterstanden van leerlingen. De inzet van webinars om de achterstanden van leerlingen terug te brengen had maar zeer beperkt aanmeldingen. Het achterliggende probleem was moeilijk boven water te krijgen. In het designteam zijn de krachten gebundeld vanuit de gezamenlijke behoefte om de student te kunnen helpen in tijden van afstandsonderwijs.

Wat heeft het designteam gedaan?

Na een crash course design thinking, waaraan ook docenten buiten het iXperiumdesignteam deelnamen, werd een Miro gemaakt waarin verschillende knelpunten verscherpt werden. De inbedding van de webinars in het onderwijs/de opleidingen en de verbinding met de docenten waren daarin belangrijke aspecten. Het designteam kwam tot de conclusie dat de webinars en het hybride lokaal technologiegedreven oplossingen zijn, zonder een sterke actieve verbinding te maken met de probleemeigenaren en de concrete problemen in de praktijk. Het OLC is vervolgens meer in de verbinding met de opleiding en docenten aan de slag te gaan. Zij zijn met docenten in gesprek gegaan en hebben gekeken waar behoeftes en mogelijkheden liggen. Daarnaast heeft het OLC in de lessen van de docenten een praatje verzorgd voor de studenten zodat voor de studenten duidelijk is dat het gebruik van het OLC bij het onderwijs hoort en niet losstaat van de opleiding en het leren.

Op andere plekken binnen het Graafschap wordt samenwerking gezocht rondom het aanbieden van webinars, o.a. vanuit de regio. Het streven is nu een notitie te schrijven voor het Euregionaal kenniscentrum om de leerpunten van het designteam naar deze groep over te dragen.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van deĀ MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.