Leren vanuit een ander perspectief bij Graafschap College

Welke vraag had het Graafschap College?

Graafschap College merkte dat het vermogen tot zelfreflectie en de ontwikkeling hiervan bij studenten beter kan. Bij een eerder designteam (‘Werk aan de winkel’) is onderzocht hoe het terugkijken van videobeelden van het eigen handelen in een winkelsetting hierbij kunnen helpen. Mede naar aanleiding hiervan bleek er sprake te zijn van de behoefte om bij verschillende opleidingen te onderzoeken hoe het (terug)kijken op het eigen handelen vanuit een (letterlijk) andere positie (van bovenaf, met gebruik van bijvoorbeeld een drone) studenten daar meer inzicht in kan geven en tot betere leerresultaten kan leiden. In dit designteam heeft men onderzocht hoe hetzelfde principe kan worden ingezet bij een of meerdere opleidingen. Het gaat dan om de opleidingen Sport en bewegen, Defensie en Mobiliteit en logistiek. 

De praktijkvraag daarbij was: Kun je vanuit een ander perspectief (helicopterview) leerlingen beter/dieper laten leren (en reflecteren), waardoor de transfer van kennis en andere situaties ook verbetert? Levert het coachen van studenten vanaf de grond (2D) versus beelden van boven (in 3D) meer leerrendement op voor studenten van verschillende opleidingen? Hoe helpt het beter je beroep uit te oefenen of je toekomstig werk te doen? Wat is de meerwaarde hiervan? 

Wat heeft het designteam gedaan?

Er is een brede vraagverkenning gedaan naar welke nieuwe manieren van leren mogelijk worden door de inzet van drones of dronebeelden. Hierbij is verbinding gezocht met het beroepenveld. De betrokkenen hebben kennis met elkaar gedeeld over wat er al bekend is uit de literatuur over de inzet van drones in het onderwijs. Bovendien zijn er verschillende praktijkvoorbeelden en netwerken gevonden over de inzet van drones en is er geoefend met dronevliegen.  

De opbrengsten van de vraagverkenning hebben geleid tot een format dat toont hoe de experimenten met de drones uitpakken. De resultaten van enerzijds de experimenten en anderzijds de vraagverkenning vormen de input voor de werkhypothese en de ontwerpeisen die in de volgende fase door het designteam opgesteld zullen worden. 

Hieronder vind je het lesmateriaal dat door het designteam is ontwikkeld. De eindrapportage van dit designteam volgt binnenkort.

Dit iXperiumdesignteam maakte deel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.