Leren vanuit een ander perspectief bij Graafschap College

Welke vraag heeft het Graafschap College?

Graafschap College merkt dat het vermogen tot zelfreflectie en de ontwikkeling hiervan bij studenten beter kan. Bij een eerder designteam (Werk aan de winkel) is onderzocht hoe het terugkijken van videobeelden van het eigen handelen in een winkelsetting hierbij kunnen helpen. Mede naar aanleiding hiervan is er behoefte om bij verschillende opleidingen te onderzoeken hoe het (terug)kijken op het eigen handelen vanuit een (letterlijk) andere positie (van bovenaf, met gebruik van bijvoorbeeld een drone) meer studenten inzicht kan geven en tot betere leerresultaten kan leiden. In het beoogde designteam wil men hierbij onderzoeken hoe hetzelfde principe kan worden ingezet bij verschillende opleidingen.

De praktijkvraag daarbij is: Kun je vanuit een ander perspectief (helicopterview) leerlingen beter / dieper laten leren (en reflecteren), waardoor de transfer van kennis en andere situaties ook verbetert? Levert het coachen van studenten vanaf de grond (2D) vs. beelden van boven (in 3D) meer leerrendement op voor studenten van verschillende opleidingen? Hoe helpt het beter je beroep uit te oefenen of je toekomstig werk te doen? Wat is de meerwaarde hiervan?

Wat doet het designteam?

Het designteam verkent en verzamelt mogelijkheden voor het inzetten van camerabeelden en drones ten behoeve van het leren van leerlingen. Dit nog technology-driven ingestoken designteam bekijkt eerst een palet aan mogelijkheden om beter inzicht te krijgen naar succesvolle elementen van de inzet ervan voor het leerproces. Op basis daarvan wordt gekeken waar leren vanuit een ander perspectief meerwaarde heeft en zinvol ingezet kan worden.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.