Meer zelfregie voor de leerling bij wereldoriëntatie bij De Mariënborn

Wat is de vraag van basisschool de Mariënborn?

Basisschool De Mariënborn participeert in de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.  De Mariënborn is een Daltonschool die graag een meer kritische en zelfsturende houding bij de leerlingen wil stimuleren. Ze willen de Daltonpijlers sterker verankeren in hun onderwijs, waaronder reflectie en eigenaarschap. Gepersonaliseerd leren met ict past daar goed bij.

Tijdens een observatie kwam het team tot het inzicht dat wereldoriëntatie op heel verschillende manieren wordt vormgegeven binnen de school. De methode die wordt gebruikt (Blink Wereld) kan op verschillende manieren worden ingezet. Sommige leraren volgen alle stappen uit het boek en zetten de methode klassikaal in. Andere leraren gebruiken de methode als basis om leerlingen zelfstandig of in groepjes met de onderzoeksvragen aan de slag te laten gaan. Er bleek behoefte aan het vormen van een visie op wereldoriëntatie. Om dit verder te onderzoeken is onder meer een vragenlijst uitgezet binnen het team. Ook zijn vanuit de literatuur verschillende werkwijzen verkend (onderzoekend, vraaggestuurd en ontwerpend leren). De conclusie was dat onderzoekend en vraaggestuurd leren het beste aansluit bij de visie van de school.

Wat doet het designteam?

In 2019 heeft een leerkracht, die deelneemt aan de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL), specifiek een ontwerp gemaakt gericht op het vergroten van de zelfregie van kleuters met behulp van een digitaal planbord. De vraag die hierbij centraal stond was: Hoe kan het zelfsturend leren van  leerlingen in groep 2 worden vergroot door de inzet van ict-middelen?

Onderzoekend en vraaggestuurd leren worden nu verder verkend om te kijken welke aspecten hieruit aansluiten bij de wens van de school. Twee leraren (groep 6 en groep 8) experimenteren ook met het doorlopen van de stappen voor vraaggestuurd leren. De ervaringen worden gedeeld met het designteam en er wordt samen gereflecteerd op wat dit betekent voor de integrale aanpak.

Dit designteam maakt onderdeel uit van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO.