Gepersonaliseerd leren rekenen bij De Leijgraaf

Het iXperium designteam Gepersonaliseerd leren rekenen van ROC de Leijgraaf wilde het rekenonderwijs voor leerlingen van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) verbeteren. Het designteam heeft een onderzoek naar de ontwerpeisen van didactische werkvormen voor rekenzwakke leerlingen van de BBL-opleidingen gedaan.
Het concrete product omvatte twee uitgewerkte leerarrangementen en een bijna uitgewerkt leerarrangement over specifieke rekendomeinen, passend binnen het uitgewerkte kader voor gepersonaliseerd leren voor het vakgebied rekenen. Voor enkele rekendomeinen zoals verhoudingen is een digitale itembank ontwikkeld die docenten kunnen gebruiken voor het samenstellen van een digitale diagnostische rekentoets. Deze diagnostische toetsen geven leerlingen en docenten zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Het designteam ziet in het opgeleverde product veel verbredingsmogelijkheden naar andere generieke vakken zoals Nederlands en Engels. Dit heeft geleid tot een nieuw iXperium designteam in schooljaar 2017-2018, gericht op zelfregulering bij andere generieke vakken.