Zelfregulerend leren binnen de generieke vakken bij De Leijgraaf

De Leijgraaf wilde studenten in staat stellen om doelen binnen de generieke vakken te behalen door ze zelfregie op tempo, niveau en manier van leren te geven. Het iXperiumdesignteam heeft een gestandaardiseerde handleiding voor de generieke vakken ontwikkeld, waarin studenten zelf keuzes kunnen maken in tempo, niveau en manier van leren. Inmiddels wordt deze handleiding ingezet bij een opleiding Mens en maatschappij.
Dit iXperiumdesignteam is een vervolg op het designteam Gepersonaliseerd leren rekenen uit schooljaar 2016-2017.