Ontwerpeisen voor een ict-toepassing voor spelling bij SBO de Piramide

SBO de Piramide is een basisschool voor speciaal onderwijs. De resultaten wat betreft spelling vielen tegen. SBO de Piramide wilde daarom meer oefenmateriaal dat rekening houdt met de verschillende problematieken waar de school mee te maken heeft. De school wilde duidelijke eisen formuleren voor een spellingapplicatie speciaal voor leerlingen met ADHD die gebruikt kan worden om de spellingvaardigheden rondom open en gesloten lettergrepen te leren.