Programmeren binnen talentenateliers bij de Anne Frankschool

Wat was de vraag van de Anne Frankschool?

De Anne Frankschool wilde het onderwijs anders inrichten met meer ruimte voor talenten van kinderen. In een voorafgaand project, iXpeditie Maatwerk, werd gestart met talentenateliers. De school wilde met het iXperium designteam een start maken met het opzetten van een structureel atelier programmeren of computational thinking. De praktijkvraag werd daarmee: Wat is voor de Anne Frankschool een passende leerlijn computational thinking en hoe past dat in het bestaande rooster naast de vrijwillige ateliers?

Wat heeft het designteam gedaan?

Binnen het iXperium designteam is een diversiteit aan activiteiten uitgevoerd:

  • Talentenateliers gerealiseerd. Er is verdieping gebracht in de ateliers door o.a. een doorgaande leerlijn computational thinking. Op basis van de leerlijn van SLO is geanalyseerd welke aspecten uit de leerlijn relevant zijn en welke zaken al in de praktijk aan bod komen. Op basis daarvan is een passende leerlijn gemaakt met specifieke inhoud voor drie opeenvolgende ateliers computational thinking.
  • Geëxperimenteerd met de organisatie. Het uitgevoerde praktijkonderzoek bood richtlijnen om het arrangement bij te stellen en onderscheid te maken tussen volledig vrijwillige en verplichte ateliers.
  • Nieuwe kennis opgedaan en met elkaar gedeeld.
  • Het iXperium bezocht en andere scholen die werken in ateliers.
  • Samen met het iXperium de ateliers behorend tot de doorgaande leerlijn computational thinking (programmeren) uitwerken, uitproberen en daarna zelf organiseren, met onder andere gebruik van programmeren, green screen, stop motion en fotografie.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het designteam heeft drie bijeenkomsten opgeleverd waarin de kinderen kunnen leren programmeren. De eerste bijeenkomst is bedoeld om nog zonder apparaten kinderen kennis te laten maken met programmeertaal. In de tweede bijeenkomst wordt de volgende stap gemaakt naar het programmeren met gebruik van materialen, dus een beeldscherm met een extra hulpmiddel, zoals een Blue Bot of Lego WeDo. In de derde bijeenkomst gaan kinderen zelf programmeren met behulp van een programmeerprogramma. Commando’s/opdrachten worden nu via de computer ingevoerd.

Door het designteam hebben de leraren een meer onderzoekende houding gekregen en durven ze meer te experimenteren. Er is meer geloof in het eigen kunnen en er wordt door de school ook meer ingezet op de talenten van leraren en gebruikgemaakt van de expertise van leraren. Daarnaast heeft het designteam geleid tot gevarieerd en uitdagend onderwijs in talentenateliers, meer expertise bij leraren over ict-activiteiten en middelen, een voorbeeldrol naar andere scholen en de aanwezigheid van ict-materialen in de school.