iXpeditie Maatwerk (RAAK)

Het RAAK-project iXpeditie Maatwerk ontwikkelt en onderzoekt een spelsimulatie waarmee schoolteams en toekomstige leraren in beeld kunnen brengen waar zij op dit moment staan als het gaat om maatwerk met ict in de klas en school. Het project iXpeditie Maatwerk loopt van september 2015 tot augustus 2019.

Wie doet er mee?

De spelsimulatie wordt ontwikkeld en onderzocht door het consortium van het project, bestaande uit het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (HAN), CLC Arnhem, Conexus, HAN Pabo, Radboud Universiteit Nijmegen, Open Universiteit Nederland en het lectoraat Goed bestuur en innovatiedynamiek (HAN). Het onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Projectleider is Anne-Marieke van Loon. Aan het project is een promotieonderzoek gekoppeld onder begeleiding van het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Radboud Docenten Academie. Het promotieonderzoek richt zich op de vraag of de spelsimulatie bijdraagt aan het vergroten van het perspectief van leraren.

Kennis delen in leergemeenschappen

De projectgroepen maken deel uit van een schooloverstijgend werkverband: de iXpeditie Maatwerk-leergemeenschap. Het iXperium organiseert periodiek bijeenkomsten met de iXpeditie Maatwerk-leergemeenschap. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen en kennis gedeeld. Er worden bovendien workshops rondom relevante thema’s georganiseerd. De workshops sluiten aan op de onderwerpen van de verschillende projectgroepen.

Promotietraject: iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto

Kirsten de Ries promoveert binnen het Raak-project iXpeditie Maatwerk met haar promotietraject: iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto (ik speel dus ik verander). iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto is specifiek gericht op hoe de mentale modellen van leraren ten aanzien van het organiseren van maatwerk veranderen bij het spelen van het spel.

Meer weten?

Bekijk de pagina Gepersonaliseerd leren met ict.

Neem contact op met projectleider Anne-Marieke van Loon.