Studenten met autisme ondersteunen bij De Leijgraaf

Wat was de vraag van De Leijgraaf?

Bij de opleidingen ICT en Laboratoriumtechniek van De Leijgraaf zitten relatief veel studenten met autisme. Met hen worden intakegesprekken gevoerd, waaruit blijkt dat deze studenten veel kwaliteiten meenemen als zij in de opleiding instromen. Echter, de studenten lopen gedurende hun schoolloopbaan tegen problemen aan, bijvoorbeeld met betrekking tot algemene, sociale vaardigheden of (telefoon)gesprekken voeren. De opleiding wil studenten meer in hun kracht zetten. De begeleiding is nu nog onvoldoende en verschilt sterk per docent/coach/werkplekbegeleider. Het vraagt iets van alle stakeholders: docenten, coaches, werkplek en ouders, om de begeleiding in het onderwijs voor studenten in het autistisch spectrum op maat aan te bieden, want niet elke student met autisme heeft hetzelfde nodig. Het designteam wil inventariseren welke begeleiding bij welke student past en welke ict-toepassingen hierbij kunnen worden ingezet. De praktijkvraag is: Hoe kunnen we (o.a. studentbegeleiders, docenten en werkveld) studenten met autisme passende begeleiding bieden met behulp van ict, zodat zij succesvol zijn binnen hun schoolloopbaan en hun stage? 

Wat heeft het designteam gedaan?

Het designteam heeft een eerste werkhypothese opgesteld en wil zich vooral gaan richten op begeleiden van mensen met autisme bij transitiemomenten (o.a overgang naar het mbo en na stage/werk). Het designteam heeft het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen nader verkend. Dit deed het team door literatuur te bestuderen over problemen die mensen met autisme ervaren en hoe hiermee om te gaan. Verder is er gesproken met experts, zoals een onderzoeker van het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme van de HAN en een medewerker van het Dr. Leo Kannerhuis. Ook gingen leden van het designteam op bezoek bij andere praktijken om te zien hoe zij mensen met autisme begeleiden en wat hun ervaringen zijn. Met behulp van een Padlet heeft het designteam een overzicht gemaakt van alle inzichten. Het designteam heeft zich tegelijkertijd georiĆ«nteerd op ict-toepassingen die een rol kunnen spelen bij de begeleiding van studenten met autisme. Ze hebben een online inspiratiesessie gehad bij het iXperium Health en ook de mediamentor informeert hen steeds over mogelijke ict-toepassingen. Verder heeft een onderzoeker van het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme meer verteld over het project Design Your Own Life. In dit project ontwerpen studenten met autisme hun eigen technologische omgeving, omdat bestaande ict-toepassingen voor mensen met autisme vaak niet goed genoeg werken.  

Dit is gebruikt bij de aanscherping van de werkhypothese en het opstellen van ontwerpeisen. Het designteam is nu bezig met het ontwerp van de begeleiding van studenten. Kern van de aanpak is dat de studenten een vaste begeleider krijgen gedurende hun studie, terwijl ze nu op het roc meerdere begeleiders hebben. Andere belangrijke ontwerpeisen zijn maatwerk, eigen regie, bewaken en monitoren van afspraken, zicht krijgen op eigen kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften. Om dit te realiseren zullen de begeleider en de student samen nagaan welke kwaliteiten en ondersteuningsbehoeften de student heeft en welke oplossingen het best passen bij de student. Het ontwerp richt zich nu in eerste instantie op de overgang naar het mbo: de intake, kennismaking met de opleiding en de begeleiding tijdens het eerste jaar. Aansluitend wordt een toolbox samengesteld, waar studentbegeleiders gebruik van kunnen maken bij de begeleiding van studenten. Deze toolbox bevat ook ict-toepassingen die studenten zouden kunnen ondersteunen. Er zal echter steeds in samenspraak met de student gekeken moeten wordt wat nodig is en wat zou kunnen helpen.

Wat heeft het designteam opgeleverd? 

Het designteam is bezig met het ontwerp van een pilot waarin studenten met autisme een vaste begeleider krijgen die samen met hen hun kwaliteiten en ondersteuningsbehoefte in beeld brengt en zoekt naar oplossingen. De begeleider beschikt over een toolbox om begeleiding op maat te bieden. In deze toolbox bevinden zich ook ict-toepassingen, zoals een virtuele rondleiding door de school. De student en de begeleider gaan samen na welke stappen de student zet en of de gekozen oplossingen werken.

De eindproducten worden binnenkort op deze pagina geplaatst.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict.