Taalontwikkeling van peuters stimuleren met ict bij KION

Wat is de vraag van KION?

Binnen de eerste programmalijn van het project ‘Inzet ict in de kinderopvang’ is er een designteam gestart gericht op peuters die VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) volgen. Peutergroep De Paddenstoel en peutergroep Deest van KION hebben allebei gemengde VVE-peutergroepen. Op deze locaties wordt nog weinig ict gebruikt, al zijn er wel opties om ict te gebruiken voor de ontwikkeling van jonge kinderen, zoals beweegvloeren en digitale prentenboeken. De pedagogisch medewerkers van de twee locaties gaan daarom in dit designteam verkennen welke mogelijkheden ict kan bieden voor het stimuleren van taalontwikkeling / taalondersteuning van peuters. 

Wat doet het designteam?

Het designteam heeft een eerste werkhypothese opgesteld en wil zich gaan richten op peuters met een taalachterstand. Het designteam is bezig met een nadere verkenning van het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit doet het team door zich te verdiepen in literatuur over taalontwikkeling, overleg en interviews met inhoudelijk experts en het ophalen van ‘best practices’ om meer inzicht te krijgen in taalontwikkeling bij peuters. Van al deze inzichten zal een overzicht worden gemaakt en dit zal worden gebruikt om de werkhypothese aan te scherpen en ontwerpeisen op te stellen. Een volgende stap die gemaakt gaat worden is de oriëntatie op ict-toepassingen die een rol kunnen spelen bij de taalondersteuning van peuters met een taalachterstand. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een inspiratiesessie bij het iXperium onder begeleiding van een mediamentor. Zo kan straks op basis van praktijkervaring met apps en verdieping op basis van eerder onderzoek een optimaal ontwikkelarrangement worden ontworpen. 

Wat heeft het designteam tot nu toe opgeleverd?  

Er hebben twee inspiratiesessies plaatsgevonden in het iXperiumlab in Nijmegen waarin deelnemers voorbeelden kregen van ict-tools die ingezet kunnen worden om de taalontwikkeling te stimuleren. De pedagogisch medewerkers waren enthousiast over de interactieve spreekwand met spreekfunctie, de Bee-Bot en de verderkijkdoos. Deze tools hebben zij vervolgens in hun groepen uitgeprobeerd. Aan de hand van de ervaringen met de genoemde tools in de praktijk zijn de activiteiten vergeleken met de ontwerpeisen, waarna de keuze is gevallen op het maken van een leerarrangement met behulp van de interactieve spreekwand.  

Het project ‘Inzet ict in de kinderopvang’ is een samenwerking tussen KION, ROC Nijmegen opleiding pedagogisch werk en het iXperium. Er zijn drie programmalijnen binnen het project: 1) Spelend en ontwikkelend leren ondersteund door ict; 2) Organisatieaspecten van spelend en ontwikkelend leren met ict; en 3) Ict-geletterdheid stimuleren/ontwikkelen.