Taalontwikkeling van peuters stimuleren met ict bij KION

Wat is de vraag van KION?

In het kader van het project ‘Inzet ict in de kinderopvang’ is er een designteam gestart gericht op peuters die VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) volgen. Peutergroep De Paddenstoel en peutergroep Deest van KION hebben allebei gemengde VVE-peutergroepen. Op deze locaties wordt nog weinig ict gebruikt, al zijn er wel opties om ict te gebruiken voor de ontwikkeling van jonge kinderen, zoals beweegvloeren en digitale prentenboeken. De pedagogisch medewerkers van de twee locaties gaan daarom in dit designteam verkennen welke mogelijkheden ict kan bieden voor het stimuleren van taalontwikkeling / taalondersteuning van peuters met een taalachterstand.  

Wat doet het designteam?

et designteam is gestart met een nadere verkenning van het probleem en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit doet het team door zich te verdiepen in literatuur over taalontwikkeling, overleg en interviews met inhoudelijk experts en het ophalen van ‘best practices’ om meer inzicht te krijgen in taalontwikkeling bij peuters. Van al deze inzichten zal een overzicht worden gemaakt en dit zal worden gebruikt voor het opstellen van de werkhypothese en ontwerpeisen. Een volgende stap was de oriëntatie op ict-toepassingen die een rol kunnen spelen bij de taalondersteuning van peuters met een taalachterstand. Om die reden hebben er inspiratiesessies plaatsgevonden in het iXperiumlab in Nijmegen onder begeleiding van een mediamentor. Zo kan op basis van praktijkervaring met apps en verdieping op basis van eerder onderzoek een optimaal ontwikkelarrangement worden ontworpen.  

Wat heeft het designteam tot nu toe opgeleverd?  

Er hebben twee inspiratiesessies plaatsgevonden in het iXperiumlab in Nijmegen waarin deelnemers voorbeelden kregen van ict-tools die ingezet kunnen worden om de taalontwikkeling te stimuleren. De pedagogisch medewerkers waren enthousiast over de interactieve spreekwand met spreekfunctie, de Bee-Bot en de verderkijkdoos. Deze tools hebben zij vervolgens in hun groepen uitgeprobeerd. Aan de hand van de ervaringen met de genoemde tools in de praktijk zijn de activiteiten vergeleken met de ontwerpeisen, waarna de keuze is gevallen op het maken van een leerarrangement met behulp van de interactieve spreekwand.   

Er is een prototype ontwikkeld van een interactieve wand die op beide locaties is opgehangen en momenteel wordt uitgeprobeerd. Aan de hand van het prototype wordt een pedagogisch arrangement ontwikkeld en worden verdere stappen ondernomen om het prototype verder te ontwikkelen. Hierbij zal de nadruk onder andere liggen op het zoeken naar de juiste ict-middelen waaruit de interactieve wand moet bestaan. 

Het project ‘Inzet ict in de kinderopvang’ is een samenwerking tussen KION, ROC Nijmegen opleiding Pedagogisch werk en het iXperium.