Inzet van ict in de kinderopvang

Het project ‘Inzet ict in de kinderopvang’ is een samenwerking tussen KION, ROC Nijmegen team pedagogisch werk en het iXperium. De doelgroepen van de samenwerking zijn pedagogisch medewerkers van KION, studenten en docenten van de opleiding Pedagogisch Werk (PW), studenten en docenten van de opleiding AD PEP en de opleiding Pedagogiek.

Er zijn drie programmalijnen binnen het project:

 1. Spelend en ontwikkelend leren ondersteund door ict:
  • Hoe kan ict spelend en ontwikkelend leren ondersteunen?
  • Wat vraagt dat van (aankomend) pedagogisch medewerkers? Hoe kunnen ze dat leren?
  • Wat betekent dit voor de opleiding en professionalisering van opleiders PW?
 2. Organisatieaspecten van spelend en ontwikkelend leren met ict:
  • Wat zijn effectieve en efficiënte manieren?
  • Wat vraagt dat van de organisatie op verschillende lagen?
  • Wat betekent dit voor de organisatieontwikkeling?
 3. Ict-geletterdheid stimuleren/ontwikkelen:
  • Kinderopvang: Welke verschillen zien we in de kinderopvang tussen kinderen wat betreft (ontluikende) ict-geletterdheid? Hoe kan in de kinderopvang de ict-geletterdheid worden gestimuleerd?
  • Bso: Welke rol kan de bso spelen in het ontwikkelen van ict-geletterdheid en het bevorderen van gelijke kansen op dit terrein?
  • Opleiding PW: Wat betekent het voor het opleiden en professionaliseren van pedagogisch medewerkers? Hoe kan ict dit ondersteunen?

Het doel van dit deelproject is het vormgeven van een door technologie ondersteunde sociale omgeving die een bijdrage levert aan de kindontwikkeling door ze te ondersteunen in het spelenderwijs verwerven van kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met technologie om te gaan.
 
Er wordt een competentieset voor de pedagogisch medewerker ontwikkeld en er is een professionaliseringstraject uitgestippeld binnen de organisatie waar de designteams een onderdeel van zijn. In februari 2021 is het professionaliseringstraject van start gegaan, waarbij de eerste designteams zijn opgestart.

Lees of download de startnotitie.