Talenten (her)kennen, etaleren en ontwikkelen – ROC de Leijgraaf

Studenten krijgen in het werkveld vragen zoals: Waarom moet ik jou aannemen voor deze functie? Waar kijken we naar in het onderwijs? Wat kun je wel of niet? Het is dus heel belangrijk dat de student weet wat hij/zij voor talent heeft. Het is belangrijk in het kader van toekomstgericht onderwijs, studiekeuze, beroepskeuze en motivatie van de studenten.

Vanuit verschillende visies en beleving (hoog-empathisch vs. hoog analytisch) bekijken we de student en ons huidige onderwijs in de kaders van Talent en talentontwikkeling. Zodat het onderwijs beter aansluit op de individuele behoefte, modern genoeg is en  voldoende uitdaagt.

Het doel is om huidige en toekomstige mbo-studenten en zo mogelijk ook uitstroom naar arbeid of vervolgonderwijs op een bij hem/haar passende manier een mogelijkheid heeft gevonden om aan de docenten en begeleiders in het stagebedrijf te laten zien wie hij/zij is en wat zijn/haar talenten zijn. Doordat we de student mogelijkheden laten zien en een keuze laten maken (of zelfs nieuw benoemen en uitwerken) in een passende manier, bevorderen we de positiviteit en energie die daaruit gehaald kan worden.

Studenten worden erkend en herkend, halen energie uit hun (school)werk en worden vooral op hun talenten aangesproken en aangemoedigd en niet op wat ze allemaal (nog) niet kunnen.

Dit designteam maakt onderdeel uit van deĀ Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict MBO.