Technisch lezen voor leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong bij De Boomhut

Elke kleutergroep van basisschool De Boomhut beschikt over een digibord. Hier werd minimaal gebruik van gemaakt om verrijkingsstof aan te bieden voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op het gebied van beginnende geletterdheid. De school wilde weten wat hiervoor de mogelijkheden zijn.