Integratie van mediawijsheid in taalateliers bij Het JongLeren

Wat was de vraag van Het JongLeren?

Op Basisschool Het JongLeren wordt het onderwijs georganiseerd in ateliers, te weten wereld, nieuwe media, taal, rekenen, onderzoek en wetenschap, kunst-techniek en muziek-drama. De school wilde naar aanleiding van de deelname aan het spel iXpeditie Maatwerk verder met het inzetten van ict om deze ateliers vorm te geven. Er werd gekozen voor een traject om mediawijsheid bij de leerlingen te vergroten. De school is van mening dat mediawijsheid een belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheid is en op school meer aandacht mag krijgen. De centrale vraagstelling werd: Hoe kun je leerlingen bij opdrachten die zij uitvoeren in het kader van het taalatelier laten oefenen met vaardigheden met betrekking tot mediawijsheid?

Wat heeft het designteam gedaan?

In samenspraak met collega’s uit de bovenbouw van de school is bekeken voor welke competenties van mediawijsheid opdrachten ontwikkeld zouden moeten worden. Uiteindelijk is gekozen voor drie competenties:

  1. De leerlingen kunnen efficiënt en snel informatie vinden op internet. Tevens leren de leerlingen informatie te beoordelen op betrouwbaarheid.
  2. De leerlingen kunnen informatie delen met inachtneming van gangbare maatschappelijke normen en waarden, op een platform werken.
  3. De leerlingen leren te reflecteren op de gevonden informatie, de leerling herkent uitsluiting, flaming en destructief gedrag van anderen.

Door leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 in het taalatelier te laten werken aan de ontwikkelde opdrachten Mediawijsheid wilde de school bereiken dat leerlingen werken aan bovenstaande competenties. Het leerarrangement dat daartoe ontwikkeld is, is geïntegreerd in het taalatelier door de doelen van de bestaande atelieropdrachten aan te vullen met een doel met betrekking tot mediawijsheid.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het ontwerp van dit iXperiumdesignteam bestond uit drie opdrachten. In de opdrachten werd mediawijsheid gekoppeld aan het aanbod van verschillende thema’s die in het taalatelier aan de orde kwamen. Per opdracht is gebruikgemaakt van verschillende ict-toepassingen: leerlingen werkten met verschillende zoekmachines, gingen aan de slag met het programma Webdetectives en werkten gezamenlijk op het platform Linoit. De ontwikkelde opdrachten geven de leerlingen meer handvatten/vaardigheden (competenties) om de opbrengsten van onderzoeksopdrachten in de ateliers te verbeteren en bewuster om te gaan met informatie die door gebruik van media ontsloten wordt.