Werken met Acadin tijdens thematisch werken bij ’t Panorama

Thematisch werken is een doorgaande lijn binnen ’t Panorama. De verwachting van de school is dat ict kan zorgen voor meer verdieping en uitdaging van de leerstof voor de begaafde leerlingen tijdens thematisch werken. De leraren van de bovenbouwgroepen (groep 7 en 8) ervaren dat een aantal begaafde leerlingen niet betrokken is bij thematisch werken. Basisschool De Panorama heeft de digitale leeromgeving Acadin een aantal jaar geleden aangeschaft. Op dit moment wordt dit door de leraren niet gebruikt. De school wil weten of Acadin helpt om de betrokkenheid van de begaafde leerlingen tijdens thematisch werken te vergroten.