Werken met Webkwestie bij ’t Panorama

Thematisch werken is een doorgaande lijn binnen ’t Panorama. De verwachting van de school is dat ict kan zorgen voor meer verdieping en uitdaging van de leerstof voor de begaafde leerlingen tijdens thematisch werken. Het actief leren van de leerlingen vormt een belangrijk element binnen het thematisch leren. Van de leerlingen wordt verwacht, dat zij aan de hand van eigen onderzoeksvragen zelfstandig antwoorden kunnen formuleren. De leraren van groep 5 tot en met 8 ervaren dat de begaafde leerlingen niet vanzelf tot actief leren komen.