Zorg en robotica in het mbo

Wat was de vraag van ROC Nijmegen en Rijn IJssel?

Dit iXperiumdesignteam was een samenwerking tussen ROC Nijmegen, Rijn IJssel, de Bibliotheek Gelderland Zuid en het iXperium Centre of Expertise. Vanuit de beroepspraktijk van de zorg kwamen signalen dat er een groeiende vraag is naar medewerkers die zich specialiseren op het gebied van zorginnovatie en zorgtechnologie. Het designteam wilde een leerarrangement ontwikkelen dat zorgmedewerkers ondersteunt die met inzet van ict en zorgtechnologie de zorg verbeteren. Hoe ziet een leerarrangement eruit dat zorgmedewerkers goed voorbereidt op het inzetten van zorgtechnologie ter verbetering van de zorg voor en het welzijn van cliƫnten?

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Parallel aan het ontwikkelen van het arrangement liep een onderzoek, verricht door het practoraat Tech@doptie. Dit was gericht op de competenties van zorgmedewerkers (eventueel nog in opleiding) van aangesloten zorginstellingen. Dit onderzoek leverde acht competenties op, welke gebruikt worden als basis voor de inhoud van het leerarrangement. Vanuit het onderzoek van het practoraat is gericht gekeken naar twee deelgebieden van competenties, met bij behorende aspecten: de leerfactor en de betrokkenen.

In vijf bijeenkomsten met tussentijdse opdrachten in een digitale leeromgeving werden zorgmedewerkers ondersteund in hun ontwikkeling op het gebied van inzet van zorgtechnologie.