Meer over de onderzoekslijnen

Het iXperium Centre of Expertise Leren met ict doet praktijkgericht onderzoek naar de rol van technologie in het onderwijs. Deze rol wordt onderzocht in drie onderzoekslijnen:

1. Leren met ict als middel, ten behoeve van gepersonaliseerd leren

“Het onderzoek krijgt vorm door samen te ontwerpen. De ‘zandbak’, inspiratie en experimenteerruimte die het iXperium biedt en de creatieve ontwerpaanpak in de iXperiumdesignteams, brengen beweging. Soms zijn het kleine stapjes, soms grote. Maar altijd betekenisvol.”

Marijke Kral, lector ‘leren met ict’

Projecten en meer informatie over deze onderzoekslijn vind je op de pagina gepersonaliseerd leren met ict.

2. De organisatie, op micro-, meso- en macroniveau, van gepersonaliseerd leren

“Het realiseren van maatwerk met ict is een complexe onderwijsinnovatie die alle lagen van de organisatie raakt. In de serious game iXpeditie Maatwerk stappen leraren uit hun eigen rol en gaan met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen op het gebied van maatwerk met ict op hun school.”

Anne-Marieke van Loon, associate lector ‘leren met ict’ bij het iXperium Centre of Expertise Leren met ict

Projecten en meer informatie over deze onderzoekslijn vind je op de pagina gepersonaliseerd leren met ict.

3. Leren met ict als doel: opleiden tot ict-geletterde deelnemers aan de digitale samenleving

“Het iXperium doet praktijkgericht onderzoek naar de competenties die nodig zijn om technologie in te zetten voor leren, leven en werken. We onderzoeken samen met scholen wat leerlingen en leraren moeten leren en hoe ze daarbij het beste kunnen worden ondersteund.”

Pierre Gorissen, senior onderzoeker

Projecten en meer informatie over deze onderzoekslijn vind je op de pagina ict-geletterdheid.