Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid

De Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid is een initiatief van een aantal Nijmeegse vo- en mbo-schoolbesturen, Gemeente Nijmegen, Bibliotheek Gelderland Zuid, HAN ILS en het iXperium Centre of Expertise.

Het doel van de beweging is het vergroten van de (digitale) geletterdheid van Nijmeegse jongeren, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en functioneren in de maatschappij. 
Bij geletterdheid gaat het om het vermogen om lezend en schrijvend te communiceren. Digitale geletterdheid is breder en omvat instrumentele vaardigheden, informatievaardigheden, mediavaardigheden (mediawijsheid) en ‘computational thinking skills’. Tezamen zijn dit vaardigheden die essentieel zijn voor een succesvolle schoolloopbaan en om volwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij. Als deze vaardigheden niet worden getraind en onderhouden – op school en thuis – kan dit gevolgen hebben voor het schoolsucces en is er een kans op een neerwaartse spiraal naar laaggeletterdheid op volwassen leeftijd.
In 2018 verkenden we op de betrokken scholen de stand van zaken op de thema’s laaggeletterdheid, leesbevordering, leesmotivatie, (digitale) leesvaardigheid en digitale geletterdheid. Download het rapport van de verkenning.

Daarnaast brengen we het ‘kennis-ecosysteem’ in kaart van lopende projecten en initiatieven op het gebied van (digitale) geletterdheid binnen de regio Nijmegen. Begin 2019 heeft een aantal gezamenlijke inspiratiesessies plaatsgevonden over professionalisering, kennisdeling en het bepalen van de (gezamenlijke) ambities.
Penvoerder van de Nijmeegse Beweging (Digitale) Geletterdheid is de Bibliotheek Gelderland Zuid. De inhoudelijke coördinatie van de activiteiten is in handen van het iXperium Centre of Expertise. 

Meer informatie?

Neem contact op met Madeleine Hulsen, onderzoeker iXperium Centre of Expertise.