iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto – Kirsten de Ries

Kirsten de Ries deed onderzoek binnen het Raak-project iXpeditie Maatwerk met haar promotietraject: iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto (ik speel dus ik verander).

iXpeditie Maatwerk is een project waarin onderzocht is wat het spel iXpeditie Maatwerk teweegbrengt bij de lerarenteams. Het promotietraject ‘iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto’ was daarbij specifiek gericht op hoe de mentale modellen van leraren ten aanzien van het organiseren van maatwerk veranderen bij het spelen van het spel. Daarvoor maakten zij voorafgaand en na afloop van het spel een conceptmap en vulden een vragenlijst in over perspectieftransformatie. Op basis van de vragenlijst is een aantal leraren benaderd voor een verdiepend interview over hun ervaringen tijdens het spel en hoe hun beeld van maatwerk of hun rol in het organiseren van maatwerk is veranderd door deze ervaringen.

Lees het artikel A literature review of open-ended concept maps as a research instrument to study knowledge and learning in Quantity and Quality van Kirsten de Ries, Harmen Schaap, Anne-Marieke van Loon, Marijke M. H. Kral van de HAN en Harmen Schaap Paulien C. Meijer. 

Meer weten?

Neem contact op met Kirsten de Ries, onderzoeker iXperium Centre of Expertise Leren met ict: kirsten.deries@han.nl