iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto – Kirsten de Ries

Kirsten de Ries promoveert binnen het Raak-project iXpeditie Maatwerk met haar promotietraject: iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto (ik speel dus ik verander).

iXpeditie Maatwerk is een project waarin onderzocht wordt wat het spel iXpeditie Maatwerk teweegbrengt bij de lerarenteams die het spelen. Het promotietraject iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto is daarbij specifiek gericht op hoe de mentale modellen van leraren ten aanzien van het organiseren van maatwerk veranderen bij het spelen van het spel. Daarvoor maken zij voorafgaand en na afloop van het spel een concept map en vullen zij een vragenlijst in over perspectief transformatie. Op basis van de vragenlijst wordt een aantal leraren benaderd voor een verdiepend interview over hun ervaringen tijdens het spel en hoe hun beeld van maatwerk of hun rol in het organiseren van maatwerk is veranderd door deze ervaringen.

Publicaties van het promotraject iXpeditie Maatwerk, ludo ergo muto worden op deze pagina geplaatst.

Meer weten?

Neem contact op met Kirsten de Ries, onderzoeker iXperium/Centre of Expertise Leren met ict: kirsten.deries@han.nl