Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict

In de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werkten acht basisscholen en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, HAN Pabo, het HAN lectoraat Leren met ict en de Open Universiteit intensief samen aan gepersonaliseerd leren met ict.

In de publicatie ‘Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict’ kunt u lezen hoe de scholen die deelnamen aan de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO in hun huidige onderwijs leerlingen regie geven in hun leerproces, hoe ze tegemoet komen aan verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen, hoe ict hierbij wordt ingezet en hoe zij hun schoolorganisatie hierop afstemmen. Tevens lichten we de ambities van deze scholen ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict toe.

Uit het onderzoek naar de beginsituatie op de scholen blijkt dat er veel wordt gedifferentieerd naar niveau, naar instructie, naar verwerking van de leerstof en naar tempo en tijd waarin leerlingen leren. Er is echter nog weinig sprake van leerlingregie. Alle scholen maken gebruik van ict-toepassingen om beter te kunnen differentiëren tussen leerlingen. Hierbij gaat het meestal om het gebruik van digitale adaptieve software behorend bij de methode, of een digitale (adaptieve) methode. Ook worden er vaak digitale programma’s gebruikt waarmee leerlingen informatie kunnen verwerken en presenteren. De inzet van ict ter ondersteuning van de zelfregie van leerlingen komt nauwelijks voor.

Alle scholen willen de regie of het eigenaarschap van leerlingen op hun leerproces versterken. Dit willen ze bereiken door de leerlingen meer zicht te geven op hun eigen ontwikkeling, de leerlingen eigen leerdoelen te laten formuleren en leerlingen zelf te laten bepalen op welke plek ze leren. Scholen willen meer differentiëren. Hierbij gaat het met name om differentiatie in aanbod, differentiatie naar niveau en/of differentiatie in instructie.

Deze publicatie heeft als doel om meer inzicht te geven in de beginsituatie van de deelnemende scholen ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict en wat de ambities zijn die de scholen op dit thema en het specifieke leergebied nastreven. Dit om ervaringen te delen en andere scholen te inspireren.

Deze publicatie is de tweede in een serie van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.