Differentiatie en inclusie realiseren met tablets

Tablio is een Erasmus+-project dat liep van december 2016 tot mei 2019. Dit project heeft in nauwe samenwerking met leraren, scholen, lerarenopleiders en leraren in opleiding van zes Europese landen (België, Nederland, Noord-Ierland, Italië, Turkije, Slovenië) onderzocht op welke manieren mobiele apparaten kunnen worden ingezet om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Vanuit Nederland waren de lerarenopleidingen van de HAN, partnerscholen en het iXperium Centre of Expertise leren met ict bij het project betrokken.

De resultaten van het project zijn vastgelegd in een omvangrijke eindrapportage met onder andere praktijkvoorbeelden en de ontwerptoolkit voor differentiatie en inclusie door middel van mobiele apparaten. De publicatie is hieronder te downloaden.

Op de Tablio-pagina of de website van het project zelf (http://tablio.eu) is meer informatie te vinden over het Tablio-project. De rapportage is in meerdere talen beschikbaar; je kunt hieronder kiezen voor de Nederlandstalige en de Engelstalige versie.