Digitalisering in het beroepsonderwijs

Ict-toepassingen en met name hoe deze toe te passen zijn een belangrijk vraagstuk in het mbo. De digitalisering leidt namelijk tot belangrijke verschuivingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Kennis uit het wetenschappelijke universitaire onderzoek over digitalisering circuleert echter niet automatisch in het beroepsonderwijs. Dat vraagt om een actieve kenniscirculatie en communicatiestrategie die ingebed moet zijn in de werkwijze van onderwijsprofessionals.

In het rapport ‘Digitalisering in het beroepsonderwijs: Een verkenning van hoe wetenschappelijk onderzoek en het beroepsonderwijs elkaar (nog moeten) vinden op het gebied van ICT’ is het product van een zes jaar durend onderzoek met behulp van het ict-onderzoeksprogramma COMMIT/. Centraal in het onderzoek stonden maatschappelijke uitdagingen die van belang zijn in de relatie tussen onderzoek, beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Deze externe publicatie is onderdeel van iXpact, een project dat als doel heeft om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.