Educational Design Research

Dit boek is het resultaat van een seminar over ‘educational design research’ in 2007. Het boek is een inleiding op het onderwerp ‘educational design research’ als onderzoeksmethode.

Deze externe publicatie is onderdeel van iXpact, een project dat als doel heeft om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.