Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld

In de publicatie ‘Gepersonaliseerd leren met ict: scholen in beeld’ zoomen we in op de ervaringen en resultaten van drie scholen uit de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO met het ontwerp- en implementatieproces ten aanzien gepersonaliseerd leren met ict.

Deze publicatie is een vervolg op de publicatie ‘Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict’, waarin de beginsituatie van de scholen is geschetst. In deze publicatie gaan we met drie scholen de diepte in om te laten zien hoe zij gepersonaliseerd leren met ict vormgeven, hun ontwerp- en implementatieproces is verlopen en welke verdere ambities zij hebben.

Deze publicatie is de derde in een serie van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.