Innovatiesucces in het mbo

In ‘Innovatiesucces in het mbo’ geven John Schobben en Marc van der Meer een roadmap voor innovatie in het mbo, gebaseerd op de driehoek onderwijs, onderzoek en lerarenopleiders. Het boek beschrijft het praatplatenonderzoek onder managers, docenten
en studenten rond acties van docenten op innovatiesuccesfactoren. Ook komen andere onderzoeken aan bod waarbij het practoraat dat John Schobben gestart is; een kennishub voor Nederlandse mbo’s die actief is op het gebied van ontwikkelen, onderzoek en publiceren.

Deze externe publicatie is onderdeel van iXpact, een project dat als doel heeft om aanwezige kennis sectordoorsnijdend (po, vo, mbo, hbo) te bundelen, te verbinden en verder uit te bouwen.