iXperium aanpak met acht ingrediënten

In de flyer Acht ingrediënten lees je alles over de aanpak van iXperium Centre of Expertise Leren met ict.

iXperium is een landelijke netwerkorganisatie onder de vlag van de HAN waarin onderzoek, lerarenopleidingen en de onderwijspraktijk samenwerken op het gebied van Leren met ict. Kennisontwikkeling, kennisbenutting en kennisdeling staan centraal in een sectordoorsnijdend netwerk. Alles vanuit de gedachte dat we mét elkaar meer kunnen bereiken op dit thema vanuit een gezamenlijke innovatie- en onderzoeksagenda.

We zijn een kennisintensief, missiegedreven netwerk. De focus ligt op het bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict en digitale geletterdheid. Het lectoraat Leren met ict van de HAN is de lead kennispartner in dit netwerk.

In de flyer Acht ingrediënten lees je alles over de aanpak van iXperium Centre of Expertise Leren met ict.